sourze.se

Vem är enfaldigast i regeringen?

Ett demokratiskt fastställande av vilket svenskt statsråd som är det absolut enfaldigaste

Häromdagen diskuterade jag och min gode vän Allan vilket statsråd som är det absolut enfaldigaste. Och eftersom vi bägge var rörande överens i själva sakfrågan, gled vår diskussion ganska snabbt över till huruvida majoriteten av det svenska folket skulle bedöma saken på samma sätt och enligt samma kriteria som vi.

Allan som ju är en vis man fick då den lysande idén att jag skulle upplåta utrymme på min websajt för en demokratisk omröstning om saken. Sagt och gjort, websajten för demokratiskt fastställande av vilket statsråd som är det enfaldigaste plus några andra brännade dagsaktuella sakpolitiska frågor har nu funnits några dagar, på följande webadress:

Länk: algonet.se

Och efter dessa några dagars röstande har följande ledartrio utkristalliserats väldigt, väldigt tydligt:

37 procent: Margereta Winberg vice statsminister
25 procent: Mona Sahlin demokrati- och integrationsminister
18 procent: Bosse Ringholm finansminister

På fjärde plats ligger Marita Ulvskog med ynka 5 procent, så trion ovan har alltså en mycket betryggande ledning.

Detta är också exakt de tre statsråd jag förväntade mig att skulle få flest röster. Även om jag faktiskt föreställde mig att Mona Sahlin skulle kamma hem en promenadseger med över hälften av rösterna, men där misstog jag mig tydligen grundligt.

Gissningsvis är dock Margareta Winbergs stora ledning till icke ringa del en konsekvens av "Evert Taube-effekten". Folks minne är ju som bekant väldigt kort, och Mona Sahlins besynnerliga svårigheter att betala räkningar i tid samt hennes olika skojiga yttranden - såsom häromåret då hon entusiastiskt berättade för pressen hur hon "lärt sig mer om religion" av en homosexuell mjukpornografisk fotoutställning i kyrkomiljö "än under hela sin skoltid" - tycks ha fallit i viss glömska, eller i alla fall, om än tillfälligt, överflyglats av Margareta Winbergs allra senaste stollerier, som ju finns i pinfärskt minne hos folk.

Bedömde dock att jag borde skriva hit till Sourze.se och berätta om denna omröstnings förekomst och därmed inbjuda alla eventuellt intresserade att komma och rösta, för det vore nämligen av en speciell orsak extra intressant om folk från Sourze.se deltog i omröstningen:

De personer som hittills röstat är - misstänker jag, på ganska goda grunder - relativt välutbildade och rationella människor, som i stort sett kan förväntas begripa vad som är väsentligt och vad som är värt att hånflinas åt.

Däremot, i alla fall enligt mina egna begränsade erfarenheter av Sourze.se, består såväl Sourze.se:s skribenter som dess läsekrets till ganska stor del av just sådant folk som egentligen inte alls ser humorn i sådant som exempelvis Mona Sahlins yttrande om bögmjukporrutställningen i kyrkan, eller som i likhet med Margareta Winberg gör bedömningen att könsrollerna i Evert Taubes visor är exakt sådana frågor som vice statsministrar bör ägna sin tid och sin kraft åt.

Så när nu även dessa speciella kategorier och strata av människor ges möjlighet att göra sina röster hörda, blir förstås det statistiska urvalet mycket mera representativt, och tillförlitligheten hos omröstningens resultat således mycket högre.

För detta resultat skall förstås så småningom överlämnas till regering, media, universitet, olika kampanj- och lobbygrupper, världens ledande auktoriteter inom området och andra adekvata institutioner och organisationer.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 29 nov 2002 12:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: