sourze.se

Valfusk kräver nyval i Stockholm

Ledande socialdemokrater tycks mena att valfusk kan tolereras om resultatet inte har påverkats.

VALFUSKET GER PARTIERNA EN CHANS ATT ÅTERVINNA DET FÖRLORADE FÖRTROENDET!

Det låga valdeltagandet i höstens val ger klara signaler från väljarna att deras förtroende för våra partier håller på att minska drastiskt. Partiernas stadigt minskade medlemsantal har under en längre tid givit samma signal. Och även trots extra satsningar i miljonkronorsklassen från LO till regeringspartiet fortsätter den starka medlemsminskningen i det socialdemokratiska partiet. Bara på några års sikt har partiernas medlemstal halverats.
Höstens alla affärer, alltifrån miljöpartiets fräcka lockande av kamrat 4 procentröster fram till avslöjande av integrationsminsterns kräftkalas på skattebetalarnas bekostnad, har naturligtvis inte dämpat det växande misstroendet.

Tvärtom. Och så slutligen, som kronan på verket, kommer så meddelandet om socialdemokraternas valfusk med den så kallade budröstningen. Här har man tydligen satt i system att låta vilka som helst att bevittna namnteckningar utan att ens känna vederbörande röstande som lagt in sina valsedlar i valkuvertet.

Nu vet väljarna att denna manipulering med röstandet är satt i system av själva regeringspartiet. Det är längre inte bara rykten som brukar cirkulera av och till under valrörelser. Nu är frågan: ska partierna fortsätta som vanligt och under åberopande av att fusket inte hade ändrat valutslaget låta bli att vidtaga åtgärder i syfte att återfå ett stabilt förtroende från väljarna?

Jag, och sannolikt flertalet av väljarna i Stockholm, instämmer i kravet från Moderaternas Kristina Axén-Ohlin att valet i Stockholm bör göras om, inte bara i det valdistrikt där man av en händelse råkat upptäcka valfusket.
Våra politiska partiet bör visa sig rakryggade och besluta om nyval.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 27 nov 2002 17:21

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: