sourze.se

Brutalfel om kommunismen

Ett litet sent svar på Christian Sandströms fördomar om kommunism och övertro på något som liknar det han själv kritiserar.

De som oftast och häftigast kritiserar kommunismen brukar oundvikligt komma in på Sovjet, Nordkorea och diktatur rätt snabbt. Enligt säkra källor tar det i genomsnitt cirka 2,37 sekunder innan de nämner något av dessa.

Detta är ju helt på sin plats när man kommenterar kommunismen i dessa länder eller liknande. Men dessvärre gör många det fatala felet att ta upp samma exempel när de kritiserar och talar om kommunism idag i Sverige och i större delen av övriga världen, framförallt västvärlden.

Det första man måste tänka på är att kommunismen är en filosofi som främst utvecklats av Marx och Engels. Jag har svårt att tro att de anade att deras lilla manifest, som är ungefär 20 A4:or långt, skulle få ett sådant genomslag i världen. Hade de vetat det så hade de nog varit lite försiktigare och preciserat sig lite mer och inte lämnat så stort utrymme för feltolkningar.

Det sägs att Marx själv lär ha gått som åhörare på ett Marxistisk möte kort efter att det kommunistiska manifestet släppts. Efter mötet, föreläsningen eller vad det nu var lär han ha sagt något i stil med "om det här Marxism då är jag inte Marxist".

Oavsett det är sant eller inte så är det ändå ett typiskt problem som knappast begränsar sig till kommunismen. Alltså problemet med att det alltid kommer finnas grupper som tolkar saker efter eget huvud och kanske sina egna syften.

Ett annat exempel är kristendomen eller snarare bibeln. Alltifrån Ku Klux Klan och liknande obskyra sekter till de relativt harmlösa svenska församlingarna som till exempel pingstkyrkan utgår ifrån samma skrifter.

Även de kapitalstiska idéerna har sina korrupta avarter samtidigt som de i vissa fall varit framgångsrika.

Om vi ska återkomma till kommunismen så är ju grundidén om var och ens lika värde och principen "av var och en efter förmåga till var och en efter behov" knappast någon förfärlig människoföraktande tanke i sig. Men visst går det att tillämpa de idéerna på ett sådant sätt att de blir oerhört kränkande. Det har vi sett många exempel på redan.

Men när man kritiserar den moderna kommunismen och de kommunistiska partierna i västvärlden så måste man granska partiprogrammen, det vill säga tillämpningarna av kommunismen. Först efter man granskat dessa kan man kritisera och dra jämförelser mellan till exempel Sovjet och Nordkorea, om man nu fortfarande tycker sig se likheter och samband.

Visst finns det vissa samband och likheter mellan öststatskommunismen och den moderna västvärldskommunismen, men skillnaderna är samtidigt väldigt stora, framförallt på de områden som bidrog till de allra sämsta bitarna av kommunismen, de bitarna som gjorde den korrupt.

För att införa och upprätthålla en diktatur krävs en väldigt stark militär makt i landet. Utan en militär styrka är det svårt att göra en väpnad revolution, vilket antagligen är enda sättet att införa en diktatur. För att sedan upprätthålla diktaturen och få den fungera i vardagen krävs många poliser med stora befogenheter. En stark nationalistisk anda för att hålla ihop landet skadar inte heller.

Här kommer vi till det intressanta. Vad jag vet så är princip alla västvärldskommunistiska partier för en avveckling av försvaret, vill inte ha mer poliser än nödvändigt, utan hellre satsa på behandling och förebyggande åtgärder. Och de är mycket öppna för globalt samarbete, även om de är emot till exempel EU:s och IMF:s former av samarbete och globalisering.

Däremot så kan man se dessa faktorer, som är nödvändiga för att upprätthålla en diktatur, hos den svenska borgerligheten. De är för en ökad militarisering, för mycket fler poliser med ökade befogenheter och har ofta en tendens till nationalistisk tänkande snarare än globalt. Möjligtvis när det gäller global handel som gynnar vårt eget land så kan de tänka sig att förespråka globalisering.

En annan mycket intressant punkt som bland annat Chomsky brukar påpeka är att talet om frihet bland nyliberaler och även konservativa är mycket motsägelsefullt. De vill att staten ska "lägga sig i" så lite som möjligt och istället låta näringslivet ta över många samhällsfunktioner. Vad vi gör då är att inskränka demokratin och göra det ännu svårare för folket att kunna påverka vår situation. Visst kan man tycka att det är lite väl byråkratiskt att staten ska bestämma när krogen ska stänga och jag tycker faktiskt själv det är en idé som inte fyller sitt syfte, men å andra sidan om man verkligen tror att man kan påverka folkhälsan eller minska bråk genom att reglera öppettiderna så är det ju ytterst viktigt att man kan bestämma det centralt istället för att hoppas att företagare ska ha ett gott omdöme och gå med på att minska sin vinst för att det skulle vara bättre för folket. Detta var bara ett struntexempel, men det handlar ju faktiskt om att ta makt ifrån folket och ge det till enskilda företagare, där vi har ännu mindre om någon chans alls att påverka vårt samhälle. Var ligger den så kallade friheten i detta sorts samhälle? Det liknar ju mer en avveckling av demokratin.

Och nej, jag är inte kommunist.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 07 okt 2002 16:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: