sourze.se

Hellre fängelse än tiga för Kafka-lagar

Nu är jag "terrormisstänkt" enligt uppgifter i media. Det är bra. Och meningen.

Nu får vi äntligen tillfälle att se hur de märkliga lagar som stiftades i den obehagliga hysterin efter 11 september egentligen kommer att användas.

Vi gjorde två inbetalningar till ett konto i Libanon. Först satte vi in en symbolisk summa i juni efter att EU:s "terrorlista" tog upp flera nya organisationer, bland andra PFLP. Därefter en till den 2 juli när vi konstaterade att den lag som vi nu misstänks ha brutit mot skulle träda i kraft den 1 juli. Kontot som vi satt in pengar på har under flera år använts av organisationen Emmaus Björkå i biståndsverksamhet riktad mot palestinska flyktingläger. Motpart har varit PFLP. Ung Vänster har inte haft något politiskt samarbete med PFLP och startade inte heller något då.

Vi ville och vill genom vår symboliska insättning visa på det absurda med att en sådan handling nu - kanske - stämplas som stöd till terrorism, utan rationell grund och, ännu viktigare, utan juridisk prövning.

Vilka organisationer som ska betraktas som terrorister har beslutats efter diskussioner och förhandlingar mellan EU:s utrikesministrar. När den första listan kom i december fanns till exempel PFLP inte med. Inte heller i maj var PFLP en terrororganisation. Däremot i juni! Fyra personer som var terrorister i maj har upphört att vara det i juni. Vad hade hänt under denna tid?

Allt detta har skett utan rättslig prövning, framställande av bevismaterial, förhör och annat som hör en rättsstat till. Godtycket är uppenbart.

Rättsläget är oklart. Det finns flera lagar och resolutioner utan koppling till varandra. Faktum är till exempel att EU:s terrorlista inte har någonting alls att göra med den lag som man vill använda mot oss. I kallelsen till förhör står det så här: "Förhör. Ni kommer delges misstanke om brott mot Lag 2002:444 om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.".

Den här luddiga lagen med det fantastiska namnet är egentligen en ratificering av en FN-konvention från 1999. Men EU:s lista över vilka organisationer och personer som är
terrorister nämns inte någonstans i den här lagen. Ändå står det vidare i vår kallelse:

"Gärningen består i att Ni som firmatecknare för ideella
föreningen Ung Vänster, den 2 juli -02 gör en överföring av 2.750:- kronor till ett bankkonto i utlandet, som handhas/disponeras av organisationen PFLP".

Under vår aktion har det blivit klart att ingen egentligen vet hur lagarna ska tillämpas. Också detta är förstås ett brott mot grundläggande rättsprinciper.

Låt mig vidare slå fast en sak tydligt: Angrepp på civila i syfte att uppnå politiska mål är förkastliga oavsett om de utförs av en organisation eller en stat. EU:s terrorlista godkänner dock staten Israels terror. I EU:s "gemensamma ståndpunkt" kring definitionen av terrorism nämns handling som ska "injaga skräck i en befolkning" eller "omfattande förstörelse av regeringsanläggning . infrastruktu osv.". Detta är händelsevis exakt vad den israeliska staten ägnat sig åt i decennier. Särskilt i samband med återockupationen av palestinska städer då man bland annat systematiskt förstörde civila akter, exempelvis vaccinationsstatistik och studentexamina.

Även om vi inte stödjer allt PFLP som organisation gör så kan vi konstatera att EU:s terrorlagstiftning mycket tydligt tar ställning för den israeliska ockupatiionen och kriminaliserar varje form av palestinskt motstånd. PFLP är den största icke-islamistiska palestinska organisationen
efter al Fatah - Arafats egen fraktion i PLO. PFLP har sedan mitten av 70-talet hävdat rätten till motstånd mot ockupation och förtryck men samtidigt tagit avstånd från självmordsattacker och attacker riktade mot civila. Mordet på den israeliske turistministern - för övrigt en känd förespråkare av etnisk rensning på palestinier - var en vedergällning på att Israel helt öppet mördade PFLP:s generalsekreterare. Israel har på detta sätt helt öppet mördat ett 80-tal ledare för det palestinska motsåndet. Är inte detta terrorism?

Att terrorstämpla varje motstånd mot förtryck och ockupation är för övrigt ett gammalt knep. Det gjordes också av fransmännen i Algeriet, av apartheid-regimen i Sydafrika, av de tyska ockupanterna under andra världskriget. Att ockupation också kan bekämpas med våld kan man för övrigt läsa i den svenska telefonkatalogen. Varför den möjligheten ska förvägras palestinierna är oklart.

Till sist: Det här handlar i första hand om rättsstaten. Etablerade liberaler kan prata sig varma för rättsstaten i högtidliga stunder, men deras reaktioner nu visar att snacket om "det öppna samhällets värden" och "rättsstaten" klingar smärtsamt falskt med tanke på att de just gått i
bräschen för det konkreta torpederandet av desamma. Att de ställer sig på den israeliska ockupationens sida är inget nytt. Nu stöder de alltså även rättsröta och juridiskt godtycke.

För alla oss andra - alla vi som gärna vill leva i ett rättssamhälle - gäller det nu att visa civilkurage och stå upp för egna och andras medborgerliga rättigheter. Om mitt lands lagar verkligen ska formas så att man kan dömas för medhjälp till terrorism när man gör något som till för några månader sedan var prima biståndsverksamhet, då sitter jag hellre i fängelse än håller käften.


Om författaren

Författare:
Ali Esbati

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2002 10:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: