sourze.se

Caroline har helt fel om sexbrott

Caroline Persson tycks tro att bara någon fälls för sexuellt utnyttjande så går denne fri. Hon har helt fel.

Caroline Perssons resonemang är ogenomtänkt och helt felaktigt. Det finns betydligt fler sexualbrott än våldtäkt. Alla dessa är allvarliga. Detta tycker lagen. Detta tycker rättsväsendet. Den enda som inte tycker detta är Caroline Persson. Hennes resonemang grundar sig på tanken att det enda sexualbrott som räknas är våldtäkt. Hon tycks tro den som inte fälld för våldtäkt automatiskt blir friad. Hon har helt fel.

Våldtäkt finns enligt lagen i tre grader. Den som fälls för dessa kan dömas till max 4, 6 respektive 10 års fängelse. 10 år är det längsta tidsbestämda straff vi har i Sverige.

Sexuellt utnyttjande finns i två grader. Den som döms för detta kan få max 2 respektive 6 års fängelse. Grovt sexuellt utnyttjande kan alltså ge lika långt - eller till och med längre - straff än våldtäkt. Sålunda har den som påstår att sexuellt utnyttjande inte ses som ett allvarligt brott helt fel. Ett brott som kan ge upp till 6 års fängelse kan på intet sett ses som ett ringa brott. Hur Caroline Persson kan ha fått för sig detta är för mig ett mysterium.

Skillnaden mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande beror inte på vad offret gör. Inget brott beror på det. Caroline Perssons resonemang här om att offret på något vis får skylla sig själv är således helt uppåt väggarna. Minns följande för det är väldigt viktigt: Ett brott beror alltid ENBART på vad gärningsmannen gör. Offret nämns aldrig i lagen annat än som ett objekt för gärningsmannens handlande. Det är dumheter att påstå annat. Bedömningen av ett brott har aldrig med offrets handling att göra... utan beror ENBART av vad gärningsmannen utsatt offret för. Och därför finns det en skillnad mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande.

Vad är då skillnaden? Det hörs på namnet: VÅLDtäkt. Våldtäkt är sexuellt utnyttjande... med skillnaden är att när det gäller väldtäkt så har gärningsmannen även använt våld eller hot om våld för att genomföra utnyttjandet. Finns det då någon som törs påstå att det inte är ett värre brott när någon förutom att utnyttja en annan människa sexuellt även använder våld och/eller hot om våld för att göra detta? Ofrivilligt sex plus våld är ett grövre brott än ofrivilligt sex.

Till våld räknas också, som det heter, "att försätta någon i vanmakt". Det betyder i klartext att på något sätt göra offret oförmöget att försvara sig. Däri ingår att supa ned offret eller droga honom/henne. Men minns nu vad jag sade ovan: ett brott begås enbart av gärningsmannen. Om denne nu inte gjort detta... om denne inte har försatt offret i vanmakt, då kan han/hon heller inte dömas för att ha gjort det. Om gärningsmannen inte använt våld kan vi omöjligen fälla denne för det.

Vad har detta för konsekvenser? Antag nu att vi gör som Caroline Persson vill, det vill säga att försöka åtala alla för våldtäkt istället för att åtala en del av dem för sexuellt utnyttjande istället. Vad skulle hända? Jo då säger rätten "Sorry... men eftersom den misstänkte inte har använt våld är detta inte våldtäkt. Vi kan inte fälla". Och sedan måste rätten släppa gärningsmannen fri. Följdaktligen: om vi gör som Caroline Persson vill, då kommer fler brottslingar att komma undan straff.

Det är därför paragrafen om sexuellt utnyttjande finns. Detta därför att med den behöver inte åklagaren försöka bevisa våldet utan det räcker med att bevisa det ofrivilliga samlaget för att få gärningsmannen fälld. Följdaktligen är det LÄTTARE att fälla sexualbrottslingar i och med att denna paragraf finns. Caroline Persson påstår att detta är dåligt och att det viktiga istället är vad brottet rubriceras som...

Caroline Persson vill ha en utvidgning av våldtäktsbegreppet. Hon verkar tro att detta skulle ge högre straff för de som idag döms för sexuellt utnyttjande. Det är fel. Det som skulle hända om §1 och §3 i brottsbalkens 6 kap. slogs ihop är att minimistraffet för våldtäkt skulle sänkas så att det blev samma som för sexuellt utnyttjande idag. Vad har vi då åstadkommit? Svar: ingenting... förutom att vi har gjort det lättare för våldtäktsmän av alla sorter att få lägre straff. Är det detta vi vill?

Caroline Persson - och flera med henne med henne enligt kommentarerna - tycks påstå att en dom för sexuellt utnyttjande är lika med ett friande. Men hur kan de mena att den människa som blir dömd till 6 år fängelse känner sig frikänd eller på något vis kommer undan? Menar de vidare att om en människa döms till 2 års fängelse för våldtäkt istället för 6 års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande så skulle det vara bättre bara för att det heter "våldtäkt"? Jag skulle inte tycka det. Vad tycker du?

Det är ingen som kommer undan bara för att deras brott heter "sexuellt utnyttjande". Det är ren desinformation - samt ett kraftigt förakt för offren till dessa brott - att påstå detta. Sluta med det. Se till verkligheten istället för denna besatthet med namn. Det viktiga är att vi kan sätta skurkarna bakom lås och bom. Vad för namn vi sätter på deras brott har noll och ingen betydelse.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 31 aug 2002 13:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: