sourze.se

Vapen är inte omoraliska i sig

Blotta förekomsten av Stridsvagn S och en haubits måste inte ses som propaganda för armén.

Armémuseum har dessutom ingen anledning att vara reklamskylt för försvaret eftersom museet är underställt kulturdepartementet. Stridsvagnen och artilleripjäsen är två föremål vars användningsområde behandlas inne i museet. Hur föremålen uppfattas beror på betraktaren. Det som uppfattas positivt av en krigsromantiker ses nog som motbjudande av en radikalpacifist. Vapen är inte omoraliska i sig – det är hur de används som är det avgörande.

Utställningarna i museet tolkas på skiftande sätt, beroende på uttolkaren. I TV:s "Kulturmagasinet" står museet för den repressiva manschauvinismen, patriarkatets högborg. Doktor Gormander däremot, tyckte sig i utställningarna se en servil underkastelse under Marita Ulvskogs politiska dekret. Andra har i brevkampanjer uttalat sitt anatema över de "rödgardister och rabiata kungahatare" som förstört det ärorika gamla museet.

Synen på utställningarna skiftar med åskådarnas mentala kalibrering. Personliga och emotionella reaktioner går inte att ändra med objektivt resonerande. Vi är nöjda med att ha uppfyllt museets instruktion: "...stimulera till debatt kring samlingsområdet, i synnerhet kring frågor som rör bruket av kulturarvet."

Militärhistoria är en mycket stor del av det svenska kulturarvet, oavsett vad man tycker om krig och krigsmakt.


Om författaren

Författare:
Åke Blix

Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2002 14:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: