sourze.se

Iskensättning! Min passion!

Tjurfäktning är fjolligt. Iskensättning, däremot, är en sport för män!

För alla - kanske framför allt för hjordägare - som inte känner till iskensättning av boskapshjordar eller som kanske bara hört talas om det, men varken sett det i verkligheten eller på TV, ber jag härmed att å det bestämdaste få rekommendera denna sysselsättning! Det är spännande, fartfyllt och mycket imponerande att titta på. Dessutom får man naturligtvis såväl motion som frisk luft.

Vanskligast men också roligast är det förstås att iskensätta hjordar inom tättbebyggt område. Tyvärr händer det ofta att lokala myndigheter - exempelvis polisen - inte bara har bristfälliga kunskaper om verksamheten, utan även ibland direkt obstruerar. Detta är en trist kvarleva från de illegala iskensättningarnas tid.

Det har alltså vid mer än ett tillfälle inträffat att hjordägare anklagats för brott såsom framkallande av fara, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och så vidare. En del fall har till och med gått så långt som till åtal; notera dock att det aldrig någonsin hänt att den som anlitat en auktoriserad iskensättare fällts för något brott i dessa sammanhang!

Stockholmspolisen har faktiskt en föredömlig inställning härvidlag, men det kan ju i och för sig bero på att de duktigaste skenmästarna nästan samtliga är just stockholmare. Förvånande många av dessa är dessutom kvinnor, i denna annars så extremt mansdominerade bransch. I Stockholmsområdet lär det finnas fler auktoriserade skenmästarinnor än i hela USA och Kanada tillsammans!

Man bör alldeles definitivt akta sig för icke-auktoriserade iskensättare! Då ens hjord skall sättas i sken, bör man alltid kontrollera att den påstådda skenmästaren verkligen har ett äkta mästarbrev. Ty om någonting skulle hända är man ur såväl moralisk som juridisk synvinkel väldigt, väldigt illa ute om man låtit iskensättningen skötas av någon som inte har alla papper i ordning. Så kontrollera alltid detta!

Ingen skenmästare tar illa upp om man ber att få kontrollera saken. Snarare tvärtom: De förväntar sig det, och uraktlåtenhet härvidlag betraktas som synnerligen oansvarigt. Vilket det ju också är! Däremot behöver man inte bry sig om att verifiera övrig personals lämplighet; detta är helt och hållet skenmästarens uppgift och ansvar.

Vidare har den tidigare så vanligt förekommande illegala iskensättningen av hjordar i stort sett upphört, i och med införandet av systemet med auktoriserade skenmästare.

Vad man under alla förhållanden bör akta sig för, är dessa gör-det-själv-kit som det på senare tid börjat dyka upp annonser för, huvudsakligen i vissa friluftsmagasin och nu på allra sista tiden även vid reklamavbrott i utländska kabel-TV-kanaler.

Med förföriska fraser, såsom "Efter bara en vecka hade jag redan satt tiotusentals djur i vilt sken!" och "Medan en professionell skenmästare kostar hundratals kronor i timmen, köper du Mega Stampede Master 2000 för endast 1999:- porto!" lockas intet ont anande privatpersoner till att köpa dyr utrustning, som i bästa fall är värdelös, i värsta fall direkt livsfarlig då den befinner sig i ovana eller orätta händer.

Nej, iskensättning skall ALLTID skötas av fackmän, punkt slut! Det finns ju i och för sig möjlighet för den hugade att under ordnade former, på inhägnat område, prova på saken. Att i skarpt läge få en hjord att skena i total panik är dock något helt annat.

På senare tid har det också blivit populärt med så kallade massiskensättningar. Personligen är jag starkt kritisk till den verksamheten, eftersom det för det mesta bara är ett fåtal av djuren som verkligen kan betraktas som satta i sken. Att samla hundratusentals nötkreatur på en slätt nånstans, för att sedan sätta de allra yttersta i sken - så att det skall se bra ut på TV! - kan ju faktiskt vilken amatör som helst göra. Det skulle kanske till och med några fullständiga noviser kunna lyckas med, bara de utrustades med den livsfarliga Mega Stampede Master 2000 som jag ondgör mig över ovan.

Massiskensättningar tycks ju dock vara en fullkomligt monumental kommersiell framgång, icke minst genom betal-TV, och det diskuteras på fullt allvar en "The Ten Million Head Stampede", som sägs skola gå av stapeln i Texas någon gång under året. Detta är förstås mest trams: Inget iskensättarlag har ju någonsin lyckats få full fart på mer än ungefär tiotusen nötkreatur på en gång, och detta bara under extremt gynnsamma förhållanden, under en mycket kort tidsrymd. Illvilliga men för den skull inte nödvändigtvis helt osanna rykten gör faktiskt gällande att man vid avser att ge alla de tio miljoner nötkreaturen någon sorts dopingpreparat.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 29 jul 2002 10:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: