sourze.se

Vit makt, rasism och krigaren Jesus

Historiskt sett är rasismen en grundsten i den europeiska och västerländska värdsbilden. Att bara anklaga skivbolag som ger ut Vit Makt-skivor kanske inte räcker för att krossa rasismen.

Sinnebilden för den europeiska och västerländska civilisationen är den grekiska, klassiska kulturen med Aristoteles, Platon och de andra filosoferna. Idag anser de flesta att denna civilisation uppstod för att grekerna var överlägsna. Trots att mycket tyder på att kulturmöten var den viktigaste bakomliggande orsaken.

Fram till mitten av 1800-talet var historiker i stort sett överens om att Grekland koloniserades av egyptier och fenicier ca 1500 f Kr. Enligt denna modell civiliserade kolonisatörerna den inhemska befolkningen. Den västerländska civilisationen uppstod på grund av det starka inflytandet från afroasiatisk kultur. Grekland blomstrade för att det var ett mångkulturellt samhälle. Egyptiska skolor, med dess långt framskjutna ställning inom bland annat matematik, stod till exempel avsevärt högre i kurs än de grekiska.

Men under mitten av 1800-talet e Kr, då rasismen var på modet, förespråkade flertalet forskare en arisk modell. Upphovsmannen var förmodligen antisemit. Enligt en extrem variant av denna modell, som inte har bevisats, ägde det till och med rum invasioner norrifrån.

Den ariska modellen baseras till stor del på arkeologiska fynd. Nya språkliga jämförelser och studier av tidigare historieskrivning tyder på att den ariska modellen är felaktig. Trots dessa starka bevis är den gängse uppfattningen fortfarande att det inte fanns några betydande influenser utifrån i den europeiska och västerländska civilisationens begynnelse. Idag är det till exempel normalt att använda rasbegreppet i vardagligt språk utan att ifrågasätta varför det började användas.

Rasisterna på 1800-talet kunde inte acceptera att egyptierna och fenicierna låg före i utvecklingen. Den ariska modellen, som de utarbetade för närmare 150 år sedan, är märkligt nog dominerande i forskarvärlden på 2000-talet. Den rasistiska historieskrivningen har inte övergivits.

Såväl inom religionen som filosofin förnekas de egyptiska inslagen. Kristendomens likheter med den egyptiska religionens symboler är till exempel slående. En tänkare som jämte Platon och Aristoteles anses ha spelat en viktig roll - en ny tideräkning - för civilisationens uppkomst för ett par tusen år sedan är förstås Jesus. Han kom med ett fredligt budskap i en tid av krig, sägs det. Vänd andra kinden till, påstås ha varit hans motto.

Också vad det gäller Jesus är rasismen påtaglig. Man kan titta på vilken Jesusbild som helst. Det är uppenbart att han inte såg ut som han porträtteras idag. Jesus var med största sannolikhet ingen vit vad vi idag skulle kalla hippie. Sanningen om Jesus och kristendomens ursprung är fortfarande inte uppdagad. Katolska kyrkan hemlighöll till exempel materialet från fynden i Qumrangrottorna i femtio år. Allmänheten förvägrades att se dödahavsrullarna och forskaruppdraget gick i arv inom organisationen.

Förmodligen försvann flera av de viktigaste dödahavsrullarna strax efter fyndet 1947. Eventuellt kan de ha köpts av svartabörshandlare. Någonstans i världen finns förmodligen svaret på kristendomens gåta och någon vill kanske gömma det. Det är en svindlande tanke. Mycket tyder på att Jesus tillhörde en krigisk, asketisk sekt och att kristendomen, såsom vi uppfattar den, bara är en ren bluff utan historisk grund. Det är myter som konstruerats i efterhand.

Men det saknar betydelse. Jesus framställs ändå som en vit fredsälskare. I flera hundra år har hans budskap om bland annat kärlek till den nästa missionerats i fjärran länder i öst och syd. Som om det vore typiskt västerländskt eller kristet att förespråka kärlek och fred. Även när det gällde häxprocesser och inkvisition.

Också i fallet med kristendomen förlitar sig historikerna i överdrivet stor utsträckning på arkeologiska fynd. Katolska kyrkan försökte bortförklara dokument som hotade kyrkans existens med hjälp av triviala arkeologiska fynd. Enstaka myntfynd var ibland de tyngsta bevisen. Man kan jämföra och tänka sig att jag hittade en tysk mark bland hundra svenska kronor i skogen. Om jag tänkte som katolska kyrkan vore min omedelbara tolkning att tyskarna invaderade Sverige - inte att någon ensam tysk tappat myntet på genomresa eller att det bara kommit på villovägar. Jag skulle också anse att tidigare historieskrivning, sägner och berättelser helt och hållet saknar betydelse.

Hur skulle vi reagera om det en gång för alla bevisades att den grekiska civilisationen har afroasiatiskt ursprung och att kristendomen är en bluff? Kommer någonting att förändras?

Bästa sättet att krossa rasismen är kanske inte att förbjuda skivbolag. Historiska fakta är ett effektivare vapen. Fakta som visar att möten mellan kulturer spelar en avgörande roll för en civilisations uppkomst och fortlevnad. Och att det inte finns vissa religioner som alltid förespråkar kärlek. Eller hat.

***

"Platons samtida drev med honom och sade att han inte själv hade uppfunnit sin stat utan hade kopierat egyptiska institutioner." Krantor, Platons tidigaste kommentator

"34. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hans mor, en sonhustru mot hennes svärmor." Jesus, Matteusevangeliet 10:34 - 35

***


Om författaren

Författare:
Henrik Hermansson

Om artikeln

Publicerad: 25 jul 2002 09:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: