sourze.se

Tusen år av lögn, hat och ondska!

Vi får inte av flegmatiska skäl låta det onda besegra det goda!

De flesta nu levande människor tycks föreställa sig att investiturstriden i praktiken är över, och att de bägge svärden alltså för evigt är dömda att hållas åtskilda. Sålunda är det mycket hög tid att en gång för alla vederlägga denna missuppfattning.

När den tysk-romerske kejsaren Henrik IV år 1077 ställde sig barfota i snön, en lång tid utanför påven Gregorius VII:s bostad i Canossa, uppfattades detta allmänt som en gest av uppriktig ånger och botgörelse.

Föga kunde då någon ana att endast sju år senare, år 1084, samme falskt botfärdige kejsare triumfatoriskt, tillsammans med en här legoknektar och annat hyrt, kriminellt slödder och löst folk, skulle tåga in i Rom och göra anspråk på det ena av de två svärden och därmed igångsätta investiturstriden, den snart tusenåriga striden mellan på ena sidan den rena, eviga och obefläckade sanningen och de två svärdens rättmätiga ägare, och på andra sidan de mörka krafterna, de fallna profeterna och de svarta serafernas härolder från Gehenna.

I och med konkordatet i Worms år 1122 slöts en "tillfällig" vapenvila i investiturstriden, en vapenvila som alltsedan dess gett de mörka krafternas fanbärare och de svarta serafernas härolder möjlighet att ostraffat, oavbrutet och ohämmat med sitt rabulistiska tankegods, sina heterodoxa ritualer och sina snedvridna kampanjer besmitta, rasera och ödelägga den värld vi människor känner:

Hädaren Galileo Galileis irrläror som trots tappert motstånd från de trogna och de renläriga numera nått en allmän spridning av förödande omfattning, franska revolutionen, den fruktansvärde gudsförnekaren Charles Darwin, 1960-talets vanvettiga masslånghårighet och den amerikanska pop- och protestmusikkulturen är bara några exempel!

Samtliga dessa och andra antikristliga vedervärdigheter och vederstyggligheter är skeden och skeenden i en mycket utstuderad och metikulöst noggrannt iscensatt plan, i vilken horkarlen och gudsförnekaren Henrik IV:s lömska och falska Canossavandring bara utgjorde det allra första lilla steget!

Därför, mina vänner, måste konkordatet i Worms upphävas - omedelbart, obönhörligen och ovillkorligen! Här finns inget utrymme alls för vare sig kompromisser eller minsta tvekan: Det stulna svärdet måste återbördas till sin rättmätiga ägare. De bägge svärden måste återförenas. Det rena, det goda och det heliga måste vägleda oss in i nästa årtusende.

Endast genom att gå till själva roten till det onda - alltså den allra första och allra tidigaste kapitulationen inför de mörka krafterna, de fallna profeterna och de svarta serafernas härolder från Gehenna samt alla deras motbjudande, syndfulla och ogudaktiga tjänare, tillbedjare och efterföljare, vilka numera dessutom helt öppet verkar för och ägnar sig åt simoni, celibatsbrott och en uppsjö av andra djävulska ohyggligheter som är så fruktansvärda att de överhuvudtaget här icke går att nämna -, går det att uppnå någon förhoppning om att ondskan och ondskans fanbärare någonsin slutgiltigt skall komma att nedkämpas och besegras.

Någon klentrogen eller tvehågsen kanske nu föreställer sig att det kanske har gått lite för lång tid sedan år 1122, eller att det måhända av några andra skäl är omöjligt, opraktiskt eller alltför omständligt att upphäva Wormskonkordatet; att det alltså vore enklare att låta skammens, vanhederns och ondskans kompromiss fortleva och att döma mänskligheten att för evigt leva sida vid sida med de mörka krafterna, de fallna profeterna och de svarta serafernas härolder från Gehenna.

Ehuru det förstås är frestande att summariskt avfärda alla sådana invändningar som endast ännu ett av de mörka krafternas tillskyndares lömska försök att förhala sanningens och de rena tankernas seger över ondskan och ondskans ursprung, kan det ändå vara på sin plats att, en gång för alla, förklara av vilka skäl sådana påpekanden saknar all sorts giltighet överhuvudtaget:

För det första är ingen tid för lång när det gäller bekämpandet de mörka krafternas, de fallna profeternas och de svarta serafernas härolders från Gehenna fruktansvärda konspiration mot allt det som vi håller för rent, vackert och heligt.

För det andra finns det inget praktiskt hinder alls för att upphäva något konkordat: Att det går alldeles utomordentligt att upphäva ett felaktigt och ett skamligt beslut visas ju exempelvis av att just horkarlen, hädaren och gudsförnekaren Henrik IV först banlystes, varpå denna bannlysning upphävdes, varefter detta förhastade upphävande av bannlysningen i sin tur blev upphävt, för att vi tyvärr till allra sist i och med skammens och ondskans konkordat i Worms år 1122 skulle få ett de-facto-upphävande av upphävandet av det förhastade upphävandet. Så, att det skulle vara omöjligt eller ogörligt att upphäva detta skamliga de-facto-upphävande av upphävandet av det förhastade upphävandet av bannlysningen är naturligtvis bara fullkomligt fria fantasier.

Så, mina vänner, låt ingen möda förbli besparad när det gäller upphävandet av detta skammens, detta vanärans och detta den billiga smutsens konkordat!

Konkordatet i Worms år 1122, som gav falsk legitimitet åt den djävulska, rabulistiska konspiration riktad mot de rättmätiga innehavarna av bägge svärden och som nu pågått oavbrutet ända sedan år 1084 - alltså i niohundraarderton mörka, förfärliga och hemska år -, som gjort jorden rund och Guds avbild till en apa, som ständigt, oavbrutet och oförtrutet för sin djävulskt utstuderade strid emot alla sanna andliga, höga och kristna värden, den strid som syftar till Lucifers slutgiltiga seger över Mikael och Gabriel och hans triumfatoriska återkomst till ett utav mörkret erövrat himmelrike, den strid som till yttermera visso är den direkta orsaken till i stort sett allt skamligt, allt smutsigt, allt ont, allt ogudaktigt och allt djävulskt som vi människor drabbats utav under det senaste årtusendet, kommer i annat fall obönhörligen att jaga och förfölja oss människor fram till den yttersta gränsen av vår tideräkning, fram till dess att den sista dagen är kommen, tills domens stund till sist är inne!

Därför, mina vänner, låt oss nu samla oss, låt oss nu enas, låt oss nu tillsammans - i den sista, slutliga och tusenåriga striden - tåga beslutsamt mot ondskan, mot de fallna profeterna och mot de svarta serafernas härolder från Gehenna!

Låt den eviga sanningens klara ljus vägleda oss i vår tusenåriga strid mot de svarta seraferna och deras härolder, ryttare och fanbärare - och må vårt tydliga, klara och rena rop på sanningen, på det eviga och på det goda skalla i triumf från toppen av berget, må det rulla ner för sluttningarna med oförminskad styrka, och må det eka högt och länge nere i dalgångarna:

Konkordatet i Worms från år 1122 måste upphävas!

Konkordatet i Worms från år 1122 MÅSTE upphävas!!

KONKORDATET I WORMS FRÅN ÅR 1122 MÅSTE UPPHÄVAS!!!


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 04 jul 2002 10:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: