sourze.se

Parikka Altenstedt och pedofilerna

Män är sämre än kvinnor på att uppfostra barn, och dessutom är homosexuella pedofiler i större utsträckning än heterosexuella. Det är en sammanfattning av Johanna Parikka Altenstedts senaste alster på Sourze.

Argumentationen är baserad på lika delar dokumentär Pelle Polis och Altenstedts missuppfattning av verkliga förhållanden.

Först och främst måste jag klargöra att jag aldrig någonsin uttryckt mig som representant för RFSL varken i kommentarfälten eller i mina texter. Jag är inte informatör på RFSL, jag jobbar som skolinformatör ett par timmar i månaden. Det innebär att jag går ut i skolorna och pratar om hur det är att vara ung och homosexuell. Jag har alltså inte befogenhet att uttala mig för förbundet, och uttrycker mig som privatperson på Sourze. Det är mycket olyckligt det inte har varit tillräckligt tydligt för att Altenstedt skall uppfatta detta.

Altenstedt tycker att homosexuellas rätt att bli prövade som adoptivföräldrar aktualiserar debatten om barn som blir våldtagna i sina hem. Varför hon inte tar upp frågan ur ett neutralt perspektiv - det vill säga utan att blanda in den sexuella läggningen - om hon dessutom är citat "ganska trött på bögdebatten i alla dess former" är inte riktigt klart, likaså står frågan varför Altenstedt enbart ifrågasätter mäns föräldraskap och inte kvinnors, obesvarad.

Låt mig gå igenom valda delar av Altenstedts texter och hennes svar i kommentarfälten.

På ett ställe säger Altenstedt att "Många länder vill inte låta homosexuella män ha barn för rädslan av att de blir sexuellt utnyttjade". Faktum är att många länder inte vill adoptera ut till homosexuella, vare sig de är män eller kvinnor. Det är mycket sant att det ligger fördomar i grund och botten, resten är Altenstedts egen tolkning.

Vidare, i samma stycke skriver Altenstedt att "... Jag vet att till exempel hos mina australiensiska vänner vill man inte ens låta en son sova med pappan, det sägs inte vara bra... Så starka är fördomarna mot mannens sexuella impulser. ..." Varför denna familj i Australien skulle vara relevant i denna diskussion är en gåta. Samtidigt säger Altenstedt att det är "mannens sexuella impulser" som är det farliga. Något jag önskar att Altenstedt skulle förtydliga är om hon menar att det enbart är homosexuella män som har dessa "sexuella impulser", eller är ensamstående pappor också farliga för barn?

I en annan del av sin text ifrågasätter Altenstedt män som fäder utan kvinnlig insyn, nämligen i följande citat "... Det som debatten helt har missat här är hur vardagen ser ut i sådana familjer. Vad säger två pappor till dottern när hon får mens? ..." Värt att notera är frånvaron av frågeställningar som rör kvinnor och barn av manligt kön. Jag hävdar, till skillnad från Altenstedt, att de flesta ensamstående mammor, pappor samt samkönade par som har barn klarar samtliga frågeställningar galant, oavsett om de har samma kön som sina barn eller inte.

För att tydliggöra att Altenstedt enbart tycker att män inte klarar av att uppfostra barn utan en kvinna till hands citerar jag hennes svar i kommentarfälten, där hon avslutar ett svar med "... Jag skulle inte vilja att om jag dog mina barn skulle adopteras av tvaa man, daremot har jag inga problem med tvaa kvinnor... ..."

Ytterligare ett citat från kommentarfälten som problematiserar manligt homosexuellt föräldraskap, "... Maanga lander kommer att vagra att ge adoptivbarn till Svedala for de anser att risken med pappapappa ar for stort TROTS att de flesta homos ar helt ok. Borde inte ni? homosexuella vaaga ens PRATA om detta? Det ar val ett svek mot alla de barn som faktiskt utsatts for skiten. ..."

I ovanstående citat så är det män i allmänhet och homosexuella män i synnerhet som pekas ut som problemen. I sin iver att få vara med i debatten gör Altenstedt samma misstag som Alf Svensson. Alf Svensson sågade alla familjebildningar som inte var mamma, pappa, barn. Altenstedt sågar mellan raderna alla familjebildningar som inte har minst en kvinna med i bilden.

Pudelns kärna i Altenstedts argumentation är att homosexuella män i större utsträckning än heterosexuella skulle vara pedofiler, och därmed farligare för sina barn. Argumentationen bygger uteslutande på en dokumentärfilm Pelle Polis, Altenstedts vänner och bekanta samt saker som Altenstedt läst om. Tyvärr saknas vidare källhänvisningar. Altenstedts haltande logik har stött på patrull i kommentarfälten, dock har Altenstedt kategoriskt undvikit att besvara inlägg som hänvisar till forskning och övriga inlägg har ofta bemötts av svaret "se filmen Pelle Polis så kommer du förstå vad jag pratar om". Denna attityd förtydligas ytterligare i Altenstedts andra text, "RFSL och Micke Kazarnowicz", där hon anser att om man inte har sett filmen så är man inte värd att debattera med. I den texten gör Altenstedt en vändning, från att ha diskuterat homosexuella som pedofiler i sin första text så hävdar hon i nästa att hon ville diskutera dokumentärfilmen och inget annat.

Jag ska erkänna att jag inte har sett Pelle Polis, men att hävda att det handlar enbart om dokumentärfilmen är en efterkonstruktion, då Altenstedt i sin första text skriver bland annat att "... Jag har också läst om att trots att inte alla pedofiler är homosexuella män finns de överrepresenterade i gruppen. ..." I kommentarfälten skriver hon "... Det var inte poangen, utan att det finns rotagg bland homosexuella som maste regleras. Men hur, nar man inte ens faar prata om det?! ..."

Att även kvinnor kan begå övergrepp på barn har gått Altenstedt helt förbi, och problemet med pedofiler är framförallt ett homosexuellt dito i den lilla värld som Altenstedt lever i.

Istället för att förlita mig på citat från mina vänner i Australien, eller Sverige för den delen, så väljer jag att förlita mig på forskning som gjorts i ämnet. En sammanställning av forskning om barn och homosexuella föräldrar kan hittas på regeringens webbplats, Länk: justitie.regeringen.se
propositionermm/sou/pdf/sou2001_10c.pdf

40 homosexuella fäder och 14 av deras barn. Snöbollssample. Sexuellt utnyttjande av barnen har inte kunnat visas. Den vuxne heterosexuelle mannen utgör en större risk för underåriga barn jämfört med den vuxne homosexuelle mannen. Miller, 1979

De män som sexuellt utnyttjade pojkar som inte var könsmogna var uteslutande heterosexuella. De flesta pojkarna var 5 till 10 år gamla. Pedofili betecknar vuxna som föredrar eller enbart uppnår sexuell upphetsning genom att fantisera eller ha någon form av sexuell aktivitet med barn., vanligtvis 13 år och yngre APA, 1987 Marshall, Barbaree, & Butt, 1988.

Forskning och statistiska data visar klart att homosexuella fäder inte utgör någon riskgrupp för att förföra sina barn. Barret & Robinson, 1990

352 barn evaluerades för sexuellt utnyttjande. Resultatet visade ingen överrepresentation av homosexuella förövare. Jenny, Roesler, & Poyer, 1994.

Den forskning som finns motsäger alltså hela Altenstedts problematik.

I sin text "RFSL och Micke Kazarnowicz" insinuerar Altenstedt att jag skulle vara pedofil då jag tar åt mig i denna debatt. Tillåt mig besvara denna fråga:

Nej, Johanna, jag är inte pedofil. Anlendingen till att jag tar åt mig och blir upprörd är att du både direkt och mellan raderna pekar ut homosexuella män som pedofiler, och dessutom som sämre föräldrar än kvinnor. Med oklar argumentation skapar du en koppling mellan homosexuella och pedofiler som är riktigt obehaglig, och du rättfärdigar dina obefintliga argument med "för barnets bästa".

Att du sen också hävdar att du är insatt i homosexuellas situation på grund av att du faktiskt känner folk som var homosexuella och dog i AIDS vilket du uppenbart är angelägen att läsarna uppfattar gör det hela ännu värre - du försöker legitimera dina åsikter med det faktum att du har, eller har haft, vänner som är homosexuella. Alf Svensson säger också att han har homosexuella bekanta. Det ger varken honom eller dig rätt att uttala er om homosexuella på ett osant sätt.

Varje människa inser att sexuella övergrepp på barn är ett problem. Varje intelligent människa inser att man inte diskuterar problemet i egenskap av hetero- eller homosexuell - utan i egenskap av medmänniska.


Om författaren

Författare:
Micke Kazarnowicz

Om artikeln

Publicerad: 11 jun 2002 14:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: