sourze.se

"Reclaims" barnsoldater

Vilka försöker Esbati och Dielemans egentligen lura?

Jennie Dielemans uppvisar förvisso aningen lägre svansföring än tidigare i sin ledare den 16 maj, men hon vägrar likafullt konsekvent att tillstå någon som helst vårdslöshet med sanningen då hon den 14 maj skrev på följande sätt:

"Men det finns en detalj i Sirén-svamlet som är intressant och det är detta med olagliga demonstrationer. Ett klargörande: Det är _inte_ olagligt att demonstrera utan tillstånd."

Detta skriver alltså Dielemans trots att det i ordningslagen "1993:1617" uttryckligen står att demonstrationer "får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser".

Vad Dielemans möjligen kan ha i tankarna är ett undantag från denna regel, då demonstrationen "kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken". Men eftersom detta kriterium för när undantaget gäller inte alls är uppfyllt för ett "reclaim" - som ju oomtvistligen stör åtminstone trafiken - är alltså denna undantagsparagraf inte det minsta lilla relevant för ett "reclaim". Ett "reclaim" är olagligt, punkt slut.

Dielemans påstående är alltså ungefär som att sturskt hävda att det inte är olagligt att köra bil utan körkort. Och tyst för sig själv korsa fingrarna och tänka på övningskörning, i ett sammanhang där det varken är eller kan bli fråga om övningskörning.

Även ungkommunistledaren Ali Esbati gör sitt bästa för att sprida samma desinformation. Esbati skriver så här:

"Man behöver alltså INTE söka tillstånd för att visa en åsikt. Skälen är ganska uppenbara. Demonstrationsrätten är grundlagsfäst."

Varför gör då Esbati och Dielemans på detta sätt? Varför far Esbati med osanning? Varför bjäbbar Dielemans emot med sådan intensitet, även då lagtexten hålls upp mitt framför den ännu ömmande? näsan på henne?

Är Esbati och Dielemans helt enkelt notoriska rättshaverister, som hellre försöker titta sig själva i nacken än erkänna att de har fel? Är de kanske inte fullt läskunniga? Eller tänker de sig måhända att det är läsekretsen som inte är riktigt läskunnig; att läsekretsen nog ändå inte begriper lagtexten, utan i stället blint kommer att sätta tilltro till Esbatis och Dielemans dillerier? Vilka av oss riktar sig egentligen Esbati och Dielemans till, då de dag efter dag försöker låta påskina att ett "reclaim" inte behöver något demonstrationstillstånd?

En del av förklaringen är sannolikt just att Esbati och Dielemans starkt ogillar att tillstå att de har fel. För det kan ju rimligtvis inte vara speciellt skojigt för två självutnämnda auktoriteter i demonstrerande och annan aktivism att se sig smällda på fingrarna av en komplett amatör i ämnet. Fast om nu detta vore hela förklaringen, borde väl ändå Esbati och Dielemans rimligen försöka med någonting som är aningen mera begåvat än just att ställa sig och argumentera mot en allmänt tillgänglig lagtext?

En annan orsak till detta till synes så fullkomligt irrationella beteende är rimligen att både Esbati och Dielemans har egenintresse av att så många människor som möjligt ges uppfattningen att ett "reclaim" minsann är fullt lagligt. Både Esbati och Dielemans tycker ju uppenbarligen att ett "reclaim" är någonting alldeles förträffligt, och bägge önskar förstås att så många som möjligt deltar i "reclaimet".

Många av dem som deltar i "reclaim" är påfallande unga. Dielemans skriver själv hur hon mötte en pojke i tio-elvaårsåldern. Även på Sourze.se förefaller ju en icke ringa del av Esbatis och Dielemans vapendragare bestå av uttryckligen barn. I kommentarerna till Dielemans artiklar i ämnet står att läsa bland annat sådant som "superbra text. go jennie!..." från signaturen "anna a", "jag älskar dig jennie!!!..." från "", som möjligen är samma person som "anna a" och "BRAAAAAA Jennie!!!" från "Klara".

Så även om det för en någorlunda rationell och vuxen människa framstår som minst sagt en aning besynnerligt då Esbati och Dielemans bjäbbar emot trots att alla läsare har möjlighet att själv studera vad som står i lagtexten, är det ju inte alls säkert att detta har någon större betydelse för "anna a", "Klara" och andra i samma ålder. Ungdomar i puberteten har en ganska stark benägenhet att sätta överdrivet stor tilltro till sina klasskamrater, kompisar och förebilder, att önsketänka frejdigt och att dessutom fullkomligt ignorera all information som inte stämmer med detta önsketänkande. Det är inget onaturligt alls med detta, och det är någonting de allra flesta växer ifrån.

När Esbati och Dielemans låter förstå att ett "reclaim" minsann inte är olagligt alls, gör de det alltså i förvissningen om att ett antal barn och ungdomar kommer att tro på vad de säger. En del av de femtonåringar som vid nästa "reclaim" ställs inför kravallutrustad, adrenalinstinn och skitförbannad polis, kommer att föreställa sig att "reclaimet" är fullt lagligt, och en del av dem kommer att föreställa sig detta uttryckligen därför att Esbati, Dielemans och andra personer av samma skrot och korn framgångsrikt lyckats vilseleda dem. Kanske till och med just "anna a" och "Klara" kommer att höra till dem som är där som en konsekvens av att Esbati och Dielemans lyckats lura dem?

Och om det är någonting som gör en femton- eller sextonåring extra förbannad och "kaxig", är det föreställningen att dennes "rätt" till någonting på något sätt kränks.

Under falska förespeglingar rekryterar alltså Esabti och Dielemans väsentligen barnsoldater, att skickas mot polis för att hävda en inbillad "rätt".

Oavsett vilken politisk åskådning man har, oavsett om man tycker bra eller illa om ett "reclaim", oavsett om man tycker bra eller illa om det sätt på vilket jag personligen framför mina synpunkter, kan ju rimligen ingen civiliserad människa finna det acceptabelt att barn och ungdomar utnyttjas på detta sätt, i simpla politiska syften.

Barnen själva kommer förstås inte att lyssna på mig. Jag är inte det minsta lilla "hipp", ingen ball "rebell" med palestinasjal och andra tuffa protestattiraljer. Därför ber jag nu Esbati och Dielemans att besinna sig, svälja stoltheten, och utan några som helst förbehåll, brasklappar eller sura miner för de yngre av våra läsare berätta - trots Esbatis och Dielemans tidigare krumbukter i frågan - att ett "reclaim" är olagligt, att ett "reclaim" inte alls skyddas av någon grundlag och att polisen har all rätt att upplösa ett "reclaim".

Ni får till och med gärna hävda att det minsann är detta ni sagt hela tiden.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 17 maj 2002 09:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: