sourze.se

Angående reclaim-dillerierna

Låt oss studera vad som faktiskt står i lagen om demonstrationer med och utan tillstånd.

Sourzes politikredaktris Jennie Dielemans framhärdar med dårens karakteristiska envishet. Låt oss därför studera vad som faktiskt står i lagen. Således, ur "Ordningslagen 1993:1617":

"Med allmän sammankomst enligt denna lag avses 1. sammankomster som utgör demonstrationer eller eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet"

"Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser."

"En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken."

Så var det alltså med den saken.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 15 maj 2002 08:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: