sourze.se

Propagandaskola anno 1938

Att propaganda förekommer hos oss är självklart. Det var det redan 1938, efter första världskrigets erfarenheter.

Jag hittade en gammal liten reklamkunskapsbok som skrivits av en finsk reklamman 1938. Kunskaperna visar sig vara mycket aktuella. Erva-Latvalas tvåspråkiga bok "Mainonta-Propaganda" berättar så här:

"Den politiska propagandan draperar sig gärna i upplysningens mantel, men alla initierade torde ha tämligen klart för sig, att något helt annat än objektiv upplysningsverksamhet är dess verkliga program. Anledningen därtill ligger i elementära, av erfarenehten överallt bekräftade psykologiska fakta. Krigspropagandan visade sig effektiv i direkt proportion till sin hänsynlöshet. De fräckaste lögnerna om motparten voro de verksammaste".

Erva-Latvala lyfter fram en man som på 30-talet förstod propagandas makt och mekanism; Adolf Hitler i Mein Kampf. Nationalsocialisterna använde sig dessutom av de nya medierna, som till exempel radion på ett effektivt sätt. Bakgrunden till denna medvetenhet av propagandan var det propagandanederlag som skedde bland tyska trupper under första världskriget. Enligt Times den 19/10 1919 "Brittisk propaganda förkortade kriget förmodligen med flera år och sparade upp emot en miljon liv och stora ekonomiska värden" i Erva-Latvala. Vad britterna gjorde var att de bombade tyskarna med flygblad som förklarade hur bra det skulle bli om de gav sig och undergrävde därmed krigsmoralen. Men de hade även mer sofistikerade knep; man tryckte om viktigaste tyska tidningar, bland aannat Franfurter Zeitung i Schweiz och lade till små egna "nyheter" om tyska nederlag. Tanken är svindlande om man tänker dagens eletroniska publikationer och hackare - de fanns redan för 80 år sedan!

Erva-Latvala definierar propaganda som en beskrivning av orsakerna eller verkan, eller både och, i samband med en kamp eller konflikt. Själva nyheten är informationen om denna kamp eller konflikt, som kan vara bråk, rättegång, tvistemål, strid, debatt och så vidare. Det kan vara en politisk konflikt mellan facket och arbetsgivare, eller en nyhet om att polisen har tagit fast en tjuv. Nyheten berättar alltså vad som har hänt, själva handlingen. Men om en person, en grupp eller till exempel ideologisk organisation får tolkningsrätten av orsakerna och verkningarna av denna handling, då är det propaganda enligt Erva-Latvala. Erva-Latvala ansåg redan före andra världskriget att det är viktigt att inte tro på propagandan:

"Man kan säga att även om människorna har lärt sig att läsa och skriva, och inhämtar olika sorters kunskap från vitt skilda områden, och i vissa fall t o m vetenskaplig undervisning, så har människor inte lärt sig att kritiskt analysera de saker som lärs ut, eller kritiskt betrakta de auktoriteter, som de tror på. ...//... Människan borde lära känna sådana simpla saker såsom att propagandan spelar en oändligt viktig roll i allas våra liv." sidan 84

Erva-Latvala lär sina läsare de vanligaste propagandaknepen. Dessa är 1 kalla vid namn 2 generaliseringar 3 växla roller 4 uttalanden och påståenden 5 "mannen på gatan" 6 förvirring 7 gruppaktioner.

Jag går igenom dessa i korthet här nedan, eftersom denna uppdelning är ännu idag grunden i propagandaverksamheten. Erva-Latvala påpekar att dessa metoder biter i oss för att de är verksamma genom vår emotionella perception, och ofta dessutom bygger på förutfattade meningar vi har.

1 Genom att kalla folk vid namn och demonisera syftar till att vi skapar en uppfattning om någon utan att själva titta på faktagrunden. Fingerpointing fungerar när den grundas på hat eller rädsla. Som ett exempel kan vi ta idag begreppet "terrorist". Begreppet skapar rädsla och hat, och vi vill inte granska grunderna i de fallen där någon stämplas som terrorist. Att Osama bin Laden är en terrorist, eller inspiratör till terrrorattacker, är ganska klart, men hur är det med alla de otaliga mörka män som kommer i framtiden arresteras för "kopplingar" med terrorverksamheten? Vad är en koppling? Att man har skickat e-post? Att man spelar schack ihop? Att man är kusin? Vad är en terrorist? En fiende av staten eller en som med terror tvingar sin vilja fram?

2 Generaliseringar sker enligt Erva-Latvala genom att propagandamakaren vädjar till det goda inom oss alla. Genom att använda begrepp som "sanning, frihet, ära, rättvisa, solidaritet, utveckling, grundlag" och så vidare vädjar man till dessa höga ideal och skapar en identifikation med de handlingar och mål som skall försvaras. Ett lysande exempel torde vara George W Bush jr och hans otaliga tal om korståg mot det "onda", och hur alla som inte är "med oss är mot oss" i kampen mot "ondskan". Man lämnar inte mycket utrymme för den som inte vill vara med - då stämplas man som en som går mot idealet.

3 Växling är enligt läroboken en propagandametod som får oss att förväxla det vi tror på med det som propagandamakaren vill göra. Detta sker genom att få en auktoritet som vi tror på att ställa sig bakom propagandamakarens mål. Ett exempel som idag är nära till hands är hur USA vill att FN sanktionerar terrorkriget, och hur den skapar allianser som skall stödja kriget i Afghanistan. Därmed tror vi att kriget har ett högre mål.

4 Expertuttalanden och påståenden är vanliga propagandaknep. På tv-stationer gäller det att välja noga vilka som får vara med och kommentera. Detta är också vanligt i reklam, "enligt den och den forskningen har produkten X bästa egenskaper..."

5 Den vanliga medborgaren, mannen på gatan, är ett sätt att få oss identifiera med åsikter. Denna ovetenskapliga metod är mycket vanlig inom journalistik, och betraktas av många journalister som helt pålitlig mått av vad den allmänna opinionen anser. Till korta och tillrättalagda frågor svarar folk som propagandamakaren vill och sedan kablas det ut; tycker du att USA har rätt att hämnas på terrorattackerna? Visa mig den som svarar "nej"! Men fråga i stället "tycker du att USA har rätt att attackera Afganistan?" Tonen är genast helt annan. Testa också skillnaden i ett ord mellan "tror du på att bin Laden gjorde attacken?" och "tror du verkligen att bin Lade gjorde attacken?" Helt olika underförstådda meningar i två nästan identiska frågor.

6 Förvirringen är propaganda i den renaste formen. Erva-Latvala beskriver hur man gör det:

"Propagandamakaren ändrar fakta för att få stöd för sin åsikt. Han blandar sanningar till lögner och lögner till sanningar. Han går runt sanningen och undviker huvudsaken genom att fokusera på en bisak. Han kan låta bli kommentera fakta eller ge falska påståenden. Han kan skapa nya konflikter för att leda bort uppmärksamheten från den egentliga. Han kan få verkligheten se ut overklig och tvärtom, och maskera halvsanningar till sanningar. Hans syfte är att lura och leda fel, så att de som vill förstå grunden i hans agerande skall inte hitta rätt. På detta sätt har man bakat andens jättar av vanliga valkandidater, världsmästare av medelmåttliga boxare, undermedicin av värdelösa patentblandingar, korståg för rättvisans skull av onödiga attackkrig."

Mina tankar går osökt till kravallerna i Göteborg, där konstigt beteende av både vissa demonstrantgrupper och polisen ledde till att alla var intresserade av slaget på Avenyn, och ingen berättade - och har ännu inte gjort det - vad George W Bush jr gjorde egentligen på EU-toppmötet.

7 Gruppaktionerna är grunden till att propagandan fungerar. Enligt Erva-Latvala använder man vår naturliga behov av att vara med i en grupp, eller en massa, som motor i att få oss dit propagandamakaren vill. Innan TV och internet hette det:

"Propagandamakaren hyr möteslokaler, fyller stadioner, marcherar miljoner i parader. Han använder symboler, färger, musik, rörelse, dramatik och kulisser. Han vädjar till den starka lusten vi alla har att följa gruppen."

Idag sker ju allt detta via TV och internet. Vi sitter hemma och känner stark lust att identifiera oss med gruppen och de goda idealen, utan att vi ser hur dramaturgin ser ut. Via musik och filmer förmedlas budskapet. Jag undrar just om det är någon annan som funderat på hur det kommer sig att Pearl Harbour-filmen kom ut och hypades så mycket i somras, något som filmkritiker uppfattade som ett försök att öka patriotism och värva soldater. Och precis som terrorattacken i New York var också Pearl Harbour en överraskningsattack via luften. En lustig sammanträffande... eller olustig kanske.

I augusti retade jag mig på att den tyska tjejgruppen No Angel - som är oerhört populär här och faktiskt rätt duktig - gjorde en cover av en gammal Eurythmics låt "Looks like an angel". Hela videon handlar om hur dessa tyska damer flyger amerikanska krigsplan, putar med munnar, vinkar med stjärt, gör stora hjärtan på himmelen med F18, i äkta Top gun-feeling. När flickorna inte ålar framför flygtekniker sjunger de under en enorm amerikansk flagga som vajar över deras huvud. Den amerikanska flaggan syns nog i mer än hundra klipp i denna video, och överhuvudtaget är budskapet att det är coolt att flyga amerikanska stridsplan. Taktiska "follow me"-skyltar sådana som finns på flygplatser för att planet skall taxas finns här och var i snutten. Varför i hela fridens namn gör en tysk tjejgrupp en sådan video till den tysk-österrikiska marknaden innan den 11/9?

Erva-Latvala ger ett möjligt svar, som har formulerats ursprungligen av den tyska generalen Ludendorff:

"God propaganda går före verkliga politiska händelser och utvecklingar. Den skall jämna vägen inför politiken så, att utan att man märker det, utformas den till den allmänna opinionen. Innan man börjar genomföra politiska planer måste man få världen tro att dessa åtgärder är moraliskt rätta och absolut nödvändiga. Det mål som propagandamakaren vill nå måste se ut som den naturliga psykologiska utvecklingen."

Det är häpnadsväckande att läsa denna bok, som min mor lyckades rädda från skräphögen när Åbo Handelsinstitut några år sedan slängde stora delar av sin hundraåriga bibliotek i brist på plats och kunnig ledning. Klarare och mer pedagogiska sammanställning av propaganda får man leta.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 08 maj 2002 15:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: