sourze.se

Demokratins och politikens villkor

Vi skall här fatta oss kort, men det vore närmast oförskämt att inte ta till en närmare granskning av demokratins och politikens villkor.

Demokratins och politikens villkor.

- Vi skall här fatta oss kort, men det vore närmast oförskämt att inte ta upp demokratins och politikens
villkor bland allt annat som vi här har tagit upp till
granskning.

För närvarande finns det en mängd olika varianter och grader av demokrati, från rika, liberala till fattiga, totalitära. Men verklig demokrati så som denna borde vara tänkt att fungera är ouppnåelig så länge majoriteten i en befolkning fungerar på för låga nivåer av vetande, medvetande, personligt ansvarstagande, självbestämmande och etik.

- Politik i sig är grundad på filosofi och ideologi, och det torde därför vara filosofins uppgift att rätta till det som har gått snett, detta genom att skapa nya vägar till högre etik och förståelse bland människor. Och sedan kommer också politiker och politik att rätta sig härefter.

För gemene man kan det ibland vara svårt att fatta och förstå vad demokrati egentligen står för och innebär. Ordagrant betyder demokrati folkstyre, och den ursprungliga demokratin har vanligtvis varit en nationell angelägenhet där landet styrs parlamentariskt utifrån allmänna val och representativt enligt majoritetsprincipen.

Men allteftersom det har blivit mera av internationell handel och multinationella företag så har det också blivit nödvändigt med mera av internationell politik, och den traditionella, nationella demokratin börjar därför att få mindre att säga till om. Och därför strävar också den internationella och multinationella politiken numera efter mera av inflytande och makt.

- I näringslivet är det företagen och börserna som styr produktion, distribution och penningflödet, och detta är något som den inhemska politiken tvingas rätta sig efter.

Detta kan heller inte vanliga människor längre rå på så som förr i tiden med strejker och revolter, och detta tycks vara den verklighet som vi för närvarande lever i.

- Om vi i denna sammanhang skulle se till traditionell partipolitik som sådan, så fungerar denna i praktiken på en relativt låg etiknivå, detta därför att det här till stor del handlar om att tillvarata den egna gruppens intressen på andra gruppers bekostnad. Här handlar det ofta om käbbel och dispyter, och en alltför stor del av partipolitikers tid och kraft går åt till att kritisera, klandra och nedvärdera andra politiker och politiska partier. Och det har vi bland annat behandlat i avsnittet "Allmän ansvarslöshet" Steg 7 i Din Metodik.

- Vissa politiker går till och med så långt att de hävdar att det är detta som är tjusningen och meningen med politik, och att demokratin är beroende av alla dessa motsättningar, kontroverser och dispyter för att fungera väl. Och de kan för visso vara mycket rappa i munnen, spydiga, stöddiga och arroganta i sin framtoning, därför det är detta som de har fått för sig att duktiga politiker bör vara.

Och egentligen är det inget att undra över att det jäser ett politikerförakt bland människor.

- Att många politiker är överväldigade av problematiken i föreliggande situation och därför kan vara både stressade och stöddiga kan man ha förståelse för, och vi skall därför inte göra det vanliga misstaget att här börja klandra och kritisera de politiker som vi själva har valt till våra representanter, för detta vore att frånsäga sig eget ansvar och urholka den demokrati som vi i grunden har.

Här borde det istället handla mera om att varje medborgare börjar ta ett större ansvar för vår demokrati och ser till att välja verkligt ansvariga och förståndiga politiker om och när sådana börjar dyka upp.

- Men det är inte etik när människor tvingas ta ställning för ett ideologiskt, politiskt program framför andra som kan innehålla väl så mycket av etik och sunt förnuft, enbart därför att de tillhör en speciell grupp i samhället och måste tillvarata just denna grupps intressen.

Detta vore i praktiken som att gå med i en sammanslutning av envetna egoister, där man ofta och lätt sätter sig i en konfliktsituation både med sig själv, sin egen grupp, andra grupper och andra människor. Och därför är det också fullt förståeligt varför så många tappar intresset för traditionell partipolitik.

- Bättre lösningar för politikens villkor och förhållanden måste skapas inför framtiden, och politikers uppgifter borde mera bli en fråga om att väl administrera och tillvarata det förtroende som de har tilldelats, framför att kverulera, kritisera, nedvärdera, dominera och utöva makt.

- Avsnitt ur boken En huskur
Förlag www.books-on-demand.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 05 feb 2002 10:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: