sourze.se

"Katten också"

Postulat antagande, känslomässig beräkning som avses gälla inför framtiden, utan att kunna bevisas.

"Katten också"

- Vi vet numera att rökning både är oförnuftigt och
skadligt. Det ena för det andra med sig, och nu har vi
också fått lära oss att indirekt rökning är av ondo och
att barn till rökare oftare drabbas av andningsbesvär
och allergier än barn till icke-rökare och kanske också
av det som värre är.

Men det finns också en hel del andra ämnen och faktorer
som kan medverka till att framkalla sådana som astma och
allergier, och dessa kan vara sådana som dålig
ventilation, mögel, pollen, olika strålningar, pälsdjur
med mera.

När barnet får sina symptom och besvär, så försöker man
naturligtvis att hitta orsakerna till dessa, och man
söker sig också till läkare och expertis med denna
problematik.

- Katten har alltid funnits i närheten när barnet har
fått sina attacker och besvär, naturligt nog eftersom
denna är en huskatt, men de flesta har också hört talas
om pälsdjurs allergi, och detta är sådant som man också
pratar med den sakkunniga om.

Läkaren som också har fått lära sig att många barn kan
vara allergiska mot pälsdjur samstämmer då till detta,
och det lilla barnet som lyssnar till de vuxna som
"vet allt" och till den respektingivande läkarens
diagnos, postulerar då katten som boven och kattallergi
för sig själv.

Det är också lättare för de vuxna att slänga ut katten
än det är att sluta röka, och så blir det också med detta.

- Barnet som har fått sin medicin, sina försäkringar och
positiva suggestioner om att det skall bli bättre om bara
katten försvinner, blir också bättre eftersom detta är
vad det har postulerat för sig själv. Men det blir inte
helt fri från sina besvär.

När barnet sedan stöter på en katt så blir det ängsligt,
postulatet om kattallergi kopplas in och det blir sämre.
Och katter och andra pälsdjur finns det gott om både här
och var så detta kan ske både titt och tät.

Detta är inget att undra över, och att barnet får sina
besvär strax det stöter på en katt, "bevisar" ju också
att diagnosen stämde. Det ursprungliga postulatet stärks
härigenom, och denna allergi kan sedan komma att följa
en person livet ut, om då inte detta "kattpostulat" tas
upp till en grundlig granskning, avlastas och revideras
eller förkastas som det detta är.

- Självfallet kan katten ha varit en medverkande faktor
även om detta är litet troligt utifrån vad vi numera vet
om passiv rökning, men vi får aldrig veta vad som hade
skett om läkaren i stället hade skällt ut föräldrarna
och dessa hade slutat röka i stället för att slänga ut
katten.

- Mediciner och befallande suggestioner kan alltid
hjälpa människor på en låg vetande- och medvetandenivå,
men blir bara människor av med sin ängslan, fruktan och
rädsla inför det ena eller det andra som de har postulerat
som ohälsosamt eller farligt, så skulle de också kunna
bli av med en hel del av allergier, fobier och andra
psykosomatiska sjukdomar.

- Denna "huskur" i form av D.M. och V.M. är alltid att
rekommendera när det gäller problematik av denna karaktär.
Och förhoppningsvis kommer vi att få se färre hemlösa
katter i framtiden.

- Avsnitt ur boken en En huskur.
Publicerat hos förlaget Books-on-Demand
Länk: books-on-demand.com shop/BookDetail.asp?id218


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 04 feb 2002 09:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: