sourze.se

Filosofi, historik, visioner och etik

Filosofi handlar i stort om att betrakta saker och ting och denna värld vi alla lever i, för att sedan beskriva dessa och förklara varför dessa är som de är och fungerar som de gör.

Genom att människor samtycker till dessa beskrivningar
och förklaringar så postuleras dessa också som gällande
inför framtiden, och allt eftersom tiden går så har
nytänkandet på filosofins område blivit mycket begränsad
och nära intill en omöjlighet.

Historien å sin sida beskriver det som har varit, och
eftersom det vanligtvis är segrarna och opportunisterna
som får tillfället att skriva historia så besegrar
vanligtvis det "goda" det "onda" i dessa historier. Men historieböckerna är knappast vad man bör söka sig
till om man vill ha receptet för en bättre och fredligare
framtida värld, och vår samtid är heller inte särskilt
upplyftande att betrakta.

Forntiden är alltså inte så som den borde ha varit, och
samtiden är det heller inte, men vill vi skapa en bättre
samtid och en bättre framtid så bör vi också ha en
föreställning om hur dessa skulle kunna se ut och fungera.

Traditionell filosofi och historik är då dåligt användbara
kunskapskällor när det gäller att lösa samtidens problem
och att skapa något nytt och bättre, för hade det funnits
lösningar där så skulle detta säkert ha varit gjort för
länge sedan med tanke på hur många som gräver i gamla
böcker efter sådana lösningar, om de då inte har slagit
sig till tåls med sådant som Nostradamus spådomar.

Det genomgående felet som människor gör är att de blir
vid med att göra gällande det som är och det som har
varit, och då kommer detta ovillkorligen att handla om
allt sådant som är och som har varit fel och/eller dåligt
fungerande, medan det som verkligen behövs är
kreativitet, nya vägar, idéer, visioner och konstruktiva
tillvägagångssätt som kanske aldrig har varit provade
förut, som till exempel dessa metoder som här presenteras.

En klassisk fråga i denna sammanhang som många har ställt
och som många har försökt att besvara är följande:
"Är människan ond eller god till sin natur?"

Historieböcker, litteratur, teater och film uppvisar en
omfattande ondska och grymhet i vår värld, och det gör
också tidningar och nyhetssändningar på radio och TV, men
det har också funnits ett och annat helgon och enstaka
uppenbart goda personligheter.

Enfaldiga och generaliserande frågor tenderar dock att få
enfaldiga och generaliserande svar, och därför har också
människan huvudsakligen postuleras som ond och grym
utifrån det som är och det som har varit. Men detta också
därför att människor som fungerar på för låga nivåer av
medvetande, etik och personligt ansvarstagande har svårt
att föreställa sig att andra kan tänka och fungera
annorlunda än de själva gör.

Naturligtvis är människor precis så onda eller så goda
som de utövar onda eller goda tankar och handlingar, och
vad det här därför borde handla om är att få människor
upp till sådana nivåer av medvetande, etik och personligt
ansvarstagande att de börjar göra mera av sådant som är
rätt och bra och mindre av sådant som är fel och dåligt,
för det är endast på detta sätt som vi på sikt kan bli i
stånd att ändra "den mänskliga naturen" och framtidens
historieböcker.


Här på Länk: sesam-society.com avser vi att förmedla
mera av sådant som är rätt och bra hos människor och göra
gällande idéer, tillvägagångssätt och visioner för en bättre samtida och framtida värld, och genom att vi gör
detta så kommer vi också att vidga och stärka dessa områden i vår vardag och i vår värld.

Detta är den enkla logiken, strategin och filosofin bakom
denna hemsida, och sedan är det upp till dig och mig och
var och en att bevisa att denna också fungerar i praktiken. Och vi har knappast något att förlora på att prova med detta.

Avsnitt ur boken En huskur
Publicerat hos förlaget Books-on-Demand
Länk: books-on-demand.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 30 jan 2002 15:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: