sourze.se

Fred och frihet

Fred och frihet är något som de allra flesta människor önskar och vill ha.

Och utifrån demokratiska principer och med dessa som gemensamma framtida målsättningar, så borde också fred och frihet kunna upprättas och upprätthållas i en demokratisk värld. Men ännu har vi inte nått dithän.

Men att vi inte har lyckats med detta hitintills, betyder inte att detta är omöjligt att åstadkomma i framtiden, och egentligen betyder detta bara att människor tidigare har fungerat på för låga nivåer av ansvarstagande, medvetande och etik för att kunna genomföra detta.

Men har vi bara redskapen och metoderna för att kunna
upprätta högre nivåer av etik och förstånd hos människor,
så har vi också förutsättningarna för att kunna upprätta
hållbar fred i vår värld, och fred är i sin tur den främsta förutsättningen för verklig frihet för människor.

Verklig fred och verklig frihet kan aldrig uppnås med hotelser, tvång eller våld, vilket våra historieböcker
kan bevisa, utan dessa är sådana som vi medvetet och i
samförstånd måste arbeta för att förverkliga, och sedan får detta ta den tid och det arbete som detta kräver bara det blir gjort.

Fred och frihet både kan och bör upprättas i vår värld, och detta oberoende av att pessimister, fatalister och bakåtsträvare har antagit och postulerat känslomässigt
antagande detta som omöjligt att göra.

De största problemen är inte att det fortfarande förekommer en hel del krig, stridigheter och terror runt om i vår värld, och att det finns vapen som kan förgöra denna värld flera gånger om, detta därför att förnuftiga människor kan sluta med att strida och kriga, och de spränger heller inte sin egen värld en enda gång.

Den besvärligaste problematiken är högst sannolikt just alla dessa pessimister och fatalister som utifrån historiska fakta och den tid vi lever i har postulerat och predikar fred och frihet som något omöjligt att upprätta och som en ouppnåelig utopi i vår värld. Och utifrån otillräckliga nivåer av medvetande, ansvarstagande, förnuft och etik, så är dessa också oförmögna att ändra åsikt och inse att det mänskliga förnuftet verkligen kommer att segra.

Detta handlar alltså i första hand om att komma över
idén att fred och frihet är något ouppnåeligt, för sedan blir det också mycket enklare att hantera och lösa denna problematik.

För att snabbare kunna börja närma oss och också infria dessa målsättningar är det därför nödvändigt att vi först börjar med att komma tillrätta med alla dessa negativa, fatalistiska, antaganden och postulat känslomässiga,
osanna beräkningar som avses gälla inför framtiden av
hopplöshet och vanmakt inför krigets dårskap, så att dessa inte längre förlamar tankeförmåga och handlingskraft hos människor.

I början kan detta säkert förefalla vara en tämligen hopplös uppgift för den som själv har upplevt krigets fasor, och det kan det också vara för alla de som har fått sig inpräntad att människan är ond och krigisk till sin natur och att historien alltid upprepar sig. Men på en individuell nivå kan detta i alla fall vara fullt möjligt att göra om man bara ger detta en möjlighet och en chans. Och hur som helst så har man i varje fall inget att förlora på att försöka med detta, men man har desto mera att vinna.

Avsnitt ur boken En huskur
Publicerat hos förlaget Books-on-Demand
Länk: books-on-demand.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 25 jan 2002 14:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: