sourze.se

Moderna Museet blir mobilt

I och med stängningen av det "nya" Moderna Museet på Skeppsholmen går museet från bunker till gerillaverksamhet.

Konsten mår bra av provisorier. Det gamla Moderna Museet på Skeppsholmen var från början tänkt som ett provisorium i väntan på att det skulle byggas ett permanent museum. I nästan 40 år gjorde det tjänst som ett suveränt levande arena för 1900-talskonst, öppet mot omvärlden och etablerat i stockholmarnas medvetande som en viktig mötesplats.

Det provisoriska museet inrymt i exercishuset på Skeppsholmen fungerade alltså bra i 40 år trots vissa problem med inomhusklimatet, det nya huset ritat av Rafael Moneo höll bara i fyra år innan det måste stängas tillfälligt, på grund av mögelskador och annat.

Jag ska inte uppehålla mig mer kring den byggskandal som det naturligtvis är, utan påpeka några andra saker. Många av de mest älskade konstmuseerna i Europa har tillgång till en trädgård, som gör upplevelsen av tavlorna och konsten i övrigt än starkare. Så är det med Waldemarsudde på Djurgården, så är det också med Louisiana utanför Köpenhamn. Möjligheten att kunna vila sina ögon på träd och växter, mellan konstupplevelserna, tillför något extra. Det blir en stimulerande växelverkan, då både konst och naturupplevelser är bra för det mänskliga psyket.

Så var det också med det gamla, provisoriska museet. Moderna Museets trädgård var ett begrepp, där hölls flera oförglömliga konserter själv minns jag en konsert med Imperiet!, där kunde man ta en fika under lummiga träd och buskar. Själva museirummet blev så att säga genomblåst och uppfräschat av denna närhet till naturen. Att museet i sig självt var ett provisorium passade också upplevelsen av den moderna konsten, som var skapad i en brytningstid, som ett ständigt pågående experiment.

Det nya Moderna Museet har avsagt sig kontakten med trädgården som nu i stället tillhör Arkitekturmuseet och i stället orienterat sig mot vattnet. Det är asketiskt, stramt och känns än så länge föga inbjudande för besökaren. Det var först en utställning som den nyligen avslutade med Fernando Botero, med dess bulliga, livsbejakande former, som förmådde blåsa lite liv i det nya museet. Men då var det ju också dags för stängning!

I söndags var sista dagen som Moderna Museet höll öppet på Skeppsholmen. Den nya museichefen Lars Nittve pratade entusiastiskt om att museet nu ska gå över till en slags gerillaverksamhet, göra utställningar ute på stan och dessutom turnera runt landet med sina samlingar. Sin tillfälliga bas ska museet ha i Klaraterminalen i Stockholm, tills det renoverade och sanerade museet kan öppna igen, hösten 2003.

Jag tänker i mitt stilla sinne att de sparkade postsorterarna - numera ersatta av sorteringsmaskiner - åker ut från Klaraterminalen. In kommer i stället museipersonalen och konstverken. Det ger en egendomlig bismak åt Moderna Museets flytt. Men med tanke på den låga emotionella och intellektuella temperaturen kring huset på Skeppsholmen kan nog verksamheten bara bli bättre. Om inte det permanenta museet fungerade - försök i stället med ett nytt provisorium.


Om författaren

Författare:
Andreas Björsten

Om artikeln

Publicerad: 15 jan 2002 16:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: