sourze.se

Hörnu, Herr Daniel Somos!

detta är ett kanske rörigt men väldigt snabbt temperamentsfulltskrivet svar eller motangrepp om du vill kalla det så, till din text:

Daniel Somos, kapitalisten, skrev den 28 december 2001 om att han tycker att hammaren och skäran har särbehandlats till skillnad mot nazistsymbolen, det berömda hakkorset, "SS".

Han skriver följande: "Skäran och hammaren symboliserar för miljarder människor ett enormt förtryck, död och svält. I vissa hänseenden sänder skäran och hammaren ut värre signaler än hakkorset. Det är orimligt att bärandet av den ena symbolen är straffbart medan den andra inte är det."

Och fortsätter; "I debatten hävdas det ofta att skäran och hammaren inte på samma konkreta sätt som hakkorset står för död och förtryck, mest eftersom tolkningen av vad skäran och hammaren står för är väldigt olika mellan olika grupper. Men på samma sätt kan man hävda att hakkorset inte står för massmord eftersom hakkorset ursprungligen står för lycka och välbefinnande. I Japan står den för långt liv och välstånd, och i många delar av världen är hakkorset inte det minsta kontroversiellt, dock är skäran och hammaren en symbol för f ö r t r y c k i samtliga länder på denna jord."

Sanningen är att Hitler snodde mycket detaljer, SS-symbolen betydde egentligen något helt annat. Finländare påstår att de hade den först, nästan liknande, men mer spetsig "SS". Hitler snodde symbolen och svärtade den med sina "Mein kampf"-ideer. Tro mig, en symbol kan vara god och sen bli ond. Det har hänt i kommunistiska länder så klart, att folk bytt åsikt och tycker hammaren och skären är dålig. Men skillnaden är att Nazistsymbolen betyder något direkt kränkande, som förintelse på en folkgrupp. Det gör inte kommunismen.

Hammaren och skäran betyder mycket för proletärerna, den står för frihet och kollektivism. Däremot har den inte använts i demokratin, bara i diktaturen i och med Mao Tse Tung, som Kina blev en stormakt, det gick dåligt vissa perioder. Men det har gått som de flesta imperalistländer; många har fått sätta livet till, USA är inte bättre själva. Jag vågar påstå att kommunismen inte är värre än kapitalismen.

Hur tycker du Bush har agerat i kriget mot Afghanistan?
Min åsikt: Väldigt auktoritärt. Det är inte förbjudet.
Om du är emot auktoritet så måste jag fråga dig en sak:
Läraren i skolan, de måste vara det ibland,
Poliser, chefer i företagen och inte minst lagkaptenen i ditt fotbollslag.

Säg mig, hur du skulle resonera om du var ledare för 20 anställda? Du kanske skulle kunna vara alla till lags, men ibland måste du ta beslut själv. Och det är inte fel. "Du ska vara fruktad men absolut inte hatad som chef", eller som furste, som Machiavelli sa i boken "Fursten".

Nu tillbaka till symbolerna. Nu ska jag fråga dig: det har funnits många religiösa krig genom åren. Många personer har dött. Katoliker och protestanter har bråkat i hundratals år i Nordirland. De har även symboler, och de retar sig på dom och bråkar. Likaväl som judar och muslimer. De har bråkat i många år.

Nu frågar jag dig; SKA vi förbjuda Jesus, katolikernas halsband av kulor, och muslimernas klädsel och judarnas mössor och kristnas kors?

För dessa saker provocerar också. Förbjud också Flextronics logo i Katrineholm, många där har fått sina liv förstörda av företaget. Ta bort Scanias också, när vi ändå håller på!

"Ta bort den röda linjen på Aftonbladets första sida, för jag är borgare och blir provocerad!!!"
Förstår du? Det går inte att resonera så!

Men varför är det skillnad mellan hakkorset och hammaren och skäran? Jo, dess innebörd är helt olika. Nazismen bygger på att stöta bort mindervärdiga människor medan kommunismen är tvärtom. Alla är lika, arbete åt alla, lika lön för alla. Däremot har kommunismen och nazismen en egentlig gemensam problem: Alla ÄR olika. Det kan ingen ändra på.

Men hellre kommunist än nazist. Liksom hellre kommunist än kapitalist. Men hellre demokrat än de tre styrelseformerna, även om kommunismen är en vacker tanke, men inte riktigt fungerar i praktiken. Än mindre nazismen, som inte funkar alls!

Kommunism, nazism, kapitalism har en sak gemensamt: de har bränt ut människor, men på olika sätt. Kapitalismen har bara gjort klyftan större och det är ingen bra lösning på
I- och U-landsutvecklingen och inte minst; miljöfrågan.

Varför hugger man ner vackra träd i Amazonas och säljer till rika västländer? Jo, för att man vill ha pengar. Varje dag huggs det tio fotbollsplaner bara i Amazonas. Här i Sverige kan man hugga ner lite i taget och odla igen.

Det kan man inte i en regnskog. Det artrika djurlivet försvinner direkt från området när man avverkar. Därför blir det en massa kalhyggen i naturen. Amazonas klimat påverkar hela världen. Flodströmningen i Amazonas är viktig. Viktigare än ni tror, mycket viktigare ÄN marknaden.

Så i fråga om symbolernas betydelse. Kommunismens symboler är älskad och hatad. Den är omdebatterad och det är bara bra. Jag väntar bara på det första försöket att ett land har kommunism i en demokrati. Först då kan vi se om det funkar i praktiken.

Daniel Somos skrev : "Bärandet av kommunistsymboler bör, i likhet med hakkorset, falla under lagen om hets mot folkgrupp. Vi behöver inte bege oss längre en till Göteborg för att se hur symbolerna kan hetsa folkmassorna mot småföretagare, för att ta ett exempel. Faktum är att hakkorset i Sverige inte har resulterat i liknande masshets och våldshandlingar som kommunistsymboler."

Det är sant att kommunismen är känd för att göra revolter när nåt inte funkar. Argentina är inget kommunistiskt land men ändå har dom revolution just nu. Varför? För att folket är kommunister? Nej! De har fått nog. Likaväl som i de otaliga franska revolutioner och strejker i historien.

Nazismen däremot är en ren revolt mot en folkgrupp och det är rentav svinaktigt. Det är inte politik, det är ren kränkning.

När personalen strejkar om lön, är de kommunister för det? Nej! De strejkar för att de känner sig orättvist behandlade. Så har alltid människor agerat. Var Gustav Eriksson Vasa kommunist?

Daniel Somos: "Det är dags att sätta ner en fot och tydligt signalerar att ingen form av auktoritärt styre är acceptabelt. Inget form av auktoritärt styre är bättre eller snällare än det andra. Bara för att alla de miljoner människor som lidit under en röda fana bebrydd med skäran och hammaren inte går att definiera som en homogen grupp så ska det inte vara mer acceptabelt att bära skäran och hammaren offentligt än att bära hakkorset."

Då frågar jag dig, Daniel Somos, igen; ska inte rektorer, lärare, statsministrar, chefen på ditt jobb, pappa och mamma vara auktoritära ibland? Har de ingen rätt att skälla på dig ibland, om du gjort nåt dumt till exempel?

Förresten så är jag djurgårdare. För en AIK:are är det som en hets mot folkgrupp. I derbyn så tittar dom på mig som om jag var knäpp. Är jag mindre värd då? Nej. Bara en kontrast i deras ögon.

Men man är mindre värd om man tycker att en annan folkgrupp är mindre värd än en själv. Det håller du med om, tror jag.

Lite om Hets mot folkgrupp ur : Länk: immi.se

/.../Hets mot folkgrupp är brott enligt brottsbalken BrB, och kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen TF eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen.
Straffbudet var från början en reaktion mot 1930- och 1940-talens rashets och folkmordet på bl.a. judar under andra världskriget. 1960- och 1970-talens invandring av arbetskraft och därefter av flyktingar och deras anhöriga har givit straffsanktionen mot hets mot folkgrupp en vidare betydelse. Lagrummet har ändrats flera gånger.

Hets mot folkgrupp är, efter lagändring 1 januari 1989, att uppsåtligen i uttalande eller annat meddelande, till exempel bild, sprida hot mot eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp, till exempel utlänningar eller invandrare, med anspelning på ras eller hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Som spridning anses att hotet eller missaktningen kommit till uttryck offentligt eller till exempel på arbetsplatsen eller vid ett föreningsmöte. Straffet är fängelse i högst två år eller i ringa fall böter. Om hets mot folkgrupp förekommer i tryckt skrift eller som yttrandefrihetsbrott i etermedium, film eller ljudupptagning är det med hänsyn till tryck- och yttrandefriheterna enbart justitiekanslern, JK, som får besluta om förundersökning och eventuellt åtal. I övriga fall utreds detta brott av polis och allmän åklagare.

År 1971 ratificerade Sverige FN-konventionen 1966 om elimineringen av alla former av rasdiskriminering. Denna konvention kräver bland annat att medlemsstaterna genom straffsanktionerat förbud skall motverka rasistisk propaganda i organiserad form liksom stöd till sådana organisationer, till exempel genom pengar. Många menar att Sverige för att uppfylla konventionskravet måste förbjuda rasistiska organisationer. Andra hävdar att det räcker med lagstadgandet mot hets mot folkgrupp. /.../

Står det nånstans om kommunister?
Säj mig, Daniel Somos, är det verkligen så att du tycker att hammaren och skären är så LIKA med nazistsymbolen att du tycker att det är hets mot en folkgrupp?

Det tycker INTE jag.

Kan DU förresten säga vilken folkgrupp som kommunister utgör hets mot?


Om författaren

Författare:
Tomas Lagergren

Om artikeln

Publicerad: 05 jan 2002 16:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: