sourze.se

Låt gå

En vacker dikt, fritt formulerad med en dikt publicerad 1858 i Skara Nya Tidning som grund.

Lokomotiven får icke stanna!
"Låt gå" är hymnen, den enda sanna.
Vår tid är en konstig tid.
Ty allt vill framåt. Låt bli därvid!

Det finns en lag som oss människor är given,
Den heter utveckling och är skriven
Med djupa runor i människans bröst:
Envar lyda dess röst
Annars går det illa.
Går hon ej framåt, går hon tillbaka,
Ja, människans natur, är att framåt gå;
Dess död blir därför att stilla stå.

Med fredlig vimpel tillkännage
Att svensken av skatter ej bli berövad mer
Var man kan vid den egna härden
med idoghet erövra världen.
Och fredlig idrott är mera värd
Än den, som vinnes med blod och svärd.
En väg är bruten, mitt land så kära,
Till rikedom, storhet, till makt och ära.

Skara Nya Tidning publicerade dikten för att beskriva den fantastiska liberala epok som härskade i Sverige i mitten av 1800-talet. De statliga finanserna låg endast på 5 procent av BNP 56 procent idag och inget land i Europa hade en utveckling som Sverige beträffande välstånd och levnadsstandardökning. I Sverige rådde fri invandring och näst intill frihandel. Sanningen är också att under denna tid kortades arbetstiderna och barnarbetet minskade mer än under den efterföljande tiden, fram tills idag.

Källa: Johan Norberg - Den Svenska Libereralismens Historia


Om författaren

Författare:
Daniel Somos

Om artikeln

Publicerad: 24 dec 2001 13:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: