sourze.se

Ähum, kapitalism är ju just frihet!

Vänsterns "frihet från kapitalism" är en självmotsägelse. Kapitalism är ju uttryckligen frihet!

En del skribenter här på Sourze skriver om "frihet från kapitalism". Detta framstår som aningen märkligt, eftersom kapitalism närmast definitionsmässigt uttryckligen ÄR frihet.

Kapitalism är väsentligen två saker:
1. Människans rätt till sin egen egendom.
2. Människans frihet att byta egendom, varor och tjänster.

Detta är alltså "kapitalism". Kapitalism är i sig väsentligen inget annat. Den som vill avskaffa kapitalism, vill alltså avskaffa antingen människans rätt till sin egen egendom eller människans frihet att byta egendom, varor och tjänster, eller vilket är den vanligaste åsikten i extremvänsterkretsar bäggedera.

Att avskaffa denna rätt och denna frihet, är givetvis en inskränkning i friheten, inget annat. Att hojta om "frihet från" kapitalism är alltså bara fånigt. Kapitalism ÄR frihet. Avskaffandet av kapitalism, däremot, innebär byråkrati, centralstyrning, tvång och ofrihet:

Att avskaffa min rätt till min egen egendom, och istället låta samtliga världens resurser kontrolleras av ett centralt råd, lokala nämnder, bykollektiv eller dylikt, är givetvis en extrem inskränkning av min frihet och av mina möjligheter att agera oberoende av andra. Hur skulle jag ha någon chans att göra någonting som står i strid med de förhärskande uppfattningarna eller dogmerna, ifall alla väsentliga resurser kontrollerades av den politiska makten?

Att avskaffa min frihet att byta egendom, varor och tjänster med andra människor är naturligtvis också en kraftig inskränkning av min frihet.

En del vänstermänniskor påstår dock på fullt allvar! att dessa friheter egentligen inte är något värda, och alltså lika gärna kan avskaffas. Det är oriktigt. För många människor, till exempel jag, är dessa friheter i själva verket alldeles oerhört mycket värda. Och vem är då dessa vänstermänniskor att avgöra att den frihet som jag värdesätter så oerhört högt, inte alls är någon viktig och angelägen frihet?

En annan tanke från vänsterhåll är att dessa friheter bara har värde för den som redan har egendom. Detta är ännu en missuppfattning. Den som ännu inte har någon egendom har nämligen fortfarande möjlighet att byta tjänster, det vill säga väsentligen att sälja sitt arbete. Och arbete är faktiskt väldigt högt värderat i ett modernt kapitalistiskt samhälle: En genomsnittlig förvärvsarbetande svensk tjänar i dag närmare en kvarts miljon kronor per år, vilket givet fem procents "ränta" faktiskt motsvarar avkastningen från ett "kapital" på hela fem miljoner kronor! Så tanken att de egendomslösa som alltså från början bara har tjänster att byta skulle missgynnas av friheten att byta egendom, varor och tjänster är alltså fullkomligt grundlös.

Frihet "från" kapitalism är alltså ingen frihet alls: Kapitalism ÄR frihet. Att sedan en massa människor inte vet vad de skall göra av denna frihet, och i sin frustration över sin egen handfallenhet och brist på initiativ längtar efter ett mera auktoritärt och styrt samhälle, där människornas frihet är kraftigt inskränkt och de själva slipper bli "stressade" av alla möjligheter som friheten bjuder, är helt ovidkommande.

Kapitalism ÄR frihet.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 19 dec 2001 13:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: