sourze.se

Anarkism, en missuppfattad ideologi

En kort inledning till en av vår tids mest missuppfattade ideologier.

Nej, jag är inte anarkist, men jag känner mig manad att reda ut begreppet som gång på gång misstolkas grovt av såväl medelsvenssons som högt uppsatta politiker. Ja, jag var knappast bättre själv och hade för ett par år sedan ingen aning om vad anarki eller anarkism var, men trodde mig dock veta det.

Jag trodde anarki innebar laglöshet och därmed kaos. Som jag såg det så var det en samhällsform utan någon som helst ordning; en beskrivning på ett land som saknade regering eller någon form av ledare. När jag föreställde mig en anarkist i min sinnevärld så dök en bild upp på en ung punkare med ett vitt stort "A" i en cirkel på en nitjacka upp. Jag förstod alltså inte att det kunde innebära mer än så och tog därför inte reda på vad anarkism egentligen innebar förrän jag hörde talas om en, i min smak, intressant person vid namn Noam Chomsky. En amerikansk anarkist, lingvist, författare som är känd för att vara mycket kritisk till amerikansk media och framförallt utrikespolitik.

Ordet anarki kommer från grekiskan och betyder ungefär "utan styre" eller "utan härskare". En anarkist strävar alltså knappast efter någon sorts kaos eller oordning i samhället. Anarki är en politisk ideologi som strävar efter att skapa ett samhäller utan politiska, ekonomiska eller sociala hierarkier. En ideologi som man grovt kan beskriva som en tro på att ett system kan fungera utan ledare. Det är även en kamp för individuell frihet och social jämlikhet, två saker som man anser gå hand i hand och är beroende av varandra.

Denna betydelseförvrängning som "anarki" och "anarkism" har drabbats av är inte speciellt förvånande då man blickar tillbaka i historien ser att ord som "republik" och "demokrati" har använts på exakt samma sätt i länder med länder som haft ett styre med främst en beslutsfattande ledare till exempel monarki eller diktatur.

Jag ska inte dra någon lång historielektion, men kan nämna att anarkismen föddes på 1800-talet och spelade en stor roll i Frankrike runt 1870 och spelade även en stark roll i den ryska revolutionen 1917. De första anarkistiska tänkarna som man än idag hänvisar till är till exempel Bakunin och Kropotkin. En mer aktuell och nutida stor anarkist är den amerikanska lingvisten och författaren Noam Chomsky, som nyligen kommit ut med en bok vid namn "skurkstater".

Anarkismen menar att frihet utan jämlikhet innebär endast frihet för de som besitter någon form av makt och att jämlikhet utan frihet är omöjligt och en ursäkt för slaveri. En av de tidiga anarkisterna, Bakunin, uttryckte det så här: "Vi är övertygade att frihet utan socialism är privilegium och orättvisa, och att socialism utan frihet är slaveri och brutalitet." Man kan också säga att anarkister tror på att människor kan samarbeta utan någon form av ledare som kräver X antal procent av arbetarnas produktionsvinst. Individens rätt att äga det den producerar, alltså. För att uppnå detta så strävar man efter ett samhälle där producenterna äger och kontrollerar produktionsmedlen.

Precis som anarkismen så har kapitalismen många definitioner. Kapitalism enligt anarkisters definition är en samhällsform där några få kan tjäna pengar på andras arbete, enkelt uttryckt. Anarkismen är därför alltså anti-kapitalistisk.

Anarkismen är emot hierarkier, vilket inte enbart innebär staten såsom den ser ut idag med dess makthierarkier, utan alla hierarkiska former inom till exempel organisationer eller företag.

Det finns många olika grenar av anarkism, men det som binder samman alla grenar är enligt Susan Brown "en universell fördömelse av hierarki och domination samtidigt som en villighet att kämpa för den mänskliga individens frihet."

Då ordet anarki och anarkism fått en så negativ klang använder man ofta hellre begrepp som frihetlig socialism eller frihetlig kommunism som enligt anarkister är i princip samma sak. Anarkister är socialister, men inte socialister i vanlig bemärkning utan snarare just frihetliga socialister. Anarkister motsätter sig däremot den traditionella socialismen. Detta innefattar då även en motsättning mot kommunism. Långt innan Lenin kom till makten så varnade Bakunin Marx anhängare för "den röda byråkratin" som skulle etablera "den värsta av despotiska regeringar" om Marx idéer skulle tillämpas.

Något som även är viktigt att tillägga är att anarkism inte stödjer terrorism eller våldshandlingar i någon form.

Jag avslutar med lite kuriosa. Det omringade A-et föddes 1964 i en fransk frihetlig ungdomsorganisation som ett förslag på en grafisk symbol för anarkismen.

Detta är knappast någon djupgående beskrivning av anarkismen utan väldigt grundläggande och det finns väldigt mycket skrivet om denna ideologi. Jag skrev denna artikel främst för att lära mig själv mer om anarkism, samtidigt som jag sprider kunskapen vidare. Eftersom anarkism är en av de mest missuppfattade ideologierna så anser jag att det är viktigt att förmedla vad den verkligen innebär. Jag är rädd att anarkismen är så missuppfattad att även personer som säger sig vara anarkister inte riktigt vet vad den innebär. Kanske är det därför anarkismen fått ett så oförtjänt dåligt rykte.

Jag är själv inte anarkist och vill med denna artikel varken försvara eller fördöma anarkism. Speciellt insatt är jag inte heller så därför är jag tacksam till om någon hittar något sakfel eller saknar något som borde vara med. Hojta bara till så justerar jag artikeln i sådana fall.

En kort sammanfattning för den fördomsfulla och ej så insatta: anarkister kastar inte stenar i skylfönster. Anarkismen stödjer alltså inte terrorism eller våldshandlingar och strävar knappast efter ett kaos i samhället eller någon slags djungelns lag.

Källförteckning och länktips:
Länk: geocities.com
Länk: yelah.net


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 22 nov 2001 10:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: