sourze.se
Artikelbild

Om privatisering som svek

Privatisering sägs från förspråkarnas håll vara vägen till valfrihet och blomstrande ekonomi. I själva verket är det en stöld, stödd av makten och osynliggjord av kulturen.

Det talas en del om privatiseringar. "Hetast just nu" är väl privatiseringen av Stockholm, det vill säga den borgerligt styrda kommunens utförsäljning av hittillsvarande statliga angelägenheter.

En ekonomisk diskussion om denna metod att organisera samhället kommer nog aldrig ge resultat. En del tror på konkurrensen som mänsklighetens bränsle, och andra på långsiktig stabilitet.

Dagens tendens är solklart en ökad privatisering av det offentliga. Återköp från statens sida är extremt sällsynta, således dräneras cellkärnan "staten" och tjänster passerar genom enkelriktade ventiler ut i den privata sfären.

Motståndet mot denna process formuleras ofta i moraliska principer, såsom "plånboken ska inte påverka vården" och så vidare. Jag vill emellertid försöka vara lite mer konkret och peka på rent pragmatiska konsekvenser av privatiseringen som måste ses som socialdarwinistiska.

Först tar vi oss en titt på ett scenario en bit bort, närmare bestämt det västasiatiska jordbruket. I en god-tycklig region har bönder odlat majs i hundratals år.

Genom så kallat "naturligt urval" såväl som mänskliga händers ingripande, har majsplantorna utvecklats i samklang med just denna regions ekosystem. Varje liten mask, varje insekt, har sin plats i den komplicerade process som kretsloppet är.

Sedan kommer jordklotets överklass - västvärlden - på att det västasiatiska jordbruket måste effektiviseras för att råda bot på fattigdomen. Så amerikanska forskare reser dit och undersöker odlingen. De förespråkar kemiska gödnings-medel och insektsgifter.

I samma veva skickar de hem majsplantor till amerikanska laboratorier och genmodifierar grödorna för att de ska stå emot de moderna gifterna. Vad händer då? Jo, plötsligt har de patent på plantan och bönderna måste köpa den av det amerikanska företaget.

Det arbete bönderna har utfört i hundratals år osynliggörs på studs genom det västerländska civiliserade tankesättet, som nu ser det som naturligt att ett företag kan äga en planta.

Fattigdomen, då? Den råder fortfarande. Men Världsbanken kan låna ut pengar om de fattiga länderna lovar att acceptera västerländska patent och införa den nyliberala marknadsekonomin.

Ett annat scenario, nu i väst: amerikanska tekniker utvecklar - med hjälp av bidrag från staten - ett öppet nätverk som kommer att kallas "Internet".

Finansieringen kommer från skattebetalarna, folket. Men när grundforskningen är gjort stiger privata aktörer in och lägger beslag på alla "portar" nätverksservrar. Nu måste alltså samma folk som möjliggjort utvecklingen helt plötsligt betala för att få tillgång till den.

Ericssons mobiltelefoner, statens järnvägar, alla telefonledningar - allt har blivit möjligt tack vare folket!

Vad som sker i privatiseringen är att själva grundförutsättningarna osynliggörs. Patentlagarna säger att den som uppfann hjulet inte är delaktig i uppfinnandet av bilen.

Historien klipps av, och därför måste vi, hela folket, nu betala för att få tillgång till informationskanalerna - trots att de aldrig hade funnits om det inte var för den offentliga sfären.

Vidare är företag inte demokratiska institutioner. Karlskrona kommun lyckades få internetsidan Flashback avstängd och bannlyst från näten genom opinionsbildning, trots att polisen inte kunde styrka något brott.

När alla "portar" till internet ägs av privata företag är den lagstadgande yttrandefriheten i händerna på organisationer som de facto inte är demokratiska, utan styrs godtyckligt.

På samma gång som privatiseringsförespråkare lovordar mångfald och ser det som en demokratisk rättighet att äga; på samma gång urholkas i själva verket det vi kallar demokrati, genom att själva möjligheten att uttrycka sig läggs i händerna på privata aktörer som inte behöver underkasta sig demokratiska lagar.

I USA finns redan köpcenter som inte släpper in människor utan medlemskort. Vad händer när alla köpcenter sköts på detta vis? Vad händer med demonstrationsfriheten när Sveriges alla torg ägs av företag?

Det är inte alls ett otänkbart scenario. Vi kan redan nu ana argumentationen som kommer att tala om hur det gynnar staden att ekonomiska intressenter håller "sitt" torg rent och snyggt. Men i samma veva kommer äganderätten att överordnas allemansrätten.

Tendensen finns redan i de så kallade "gated communities" som är vanliga i USA och redan dykt upp i min hemstad Malmö. Tanken på grindar runt torg är inte långt borta, även om grindarna i själva verket är människor i securitasuniformer.

De privata torgen är ett framtidsscenario. Men Flashback-incidenten har redan hänt. Detta sker nu! Det handlar alltså inte bara om att produkter som gjorts möjliga tack vare folket nu undanhålls samma folk i äganderättens namn.

Nej, vidare läggs våra rättigheter i privata händer. Yttrandefriheten finns som en idé, men på vilket sätt existerar den, när alla instrument att använda den genom måste köpas?


Om författaren

Författare:
Martin Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 09 jul 2001 11:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: