sourze.se
Artikelbild

Pornografi är prostitution

Att pornografi är så pass accepterat som det är beror på att det skiljts åt från prostitution genom ett förnekande av konsumentens ansvar. Detta har inget logiskt stöd.

I Ana Udovics artikel "Porrdebatten I - Alexa Wolf" Sourze 5 jan tar Wolf upp en intressant tanke som uppmanar till frågan vad som skiljer pornografi och prostitution åt. Hon säger:

"En myt som vi lärt oss är jag har inte kränkt någon, jag har inget ansvar, jag tittar bara, precis som alla andra. Men var går egentligen gränsen för prostitution? I Sverige i dag kan du dömas för att du köper sex. Betalar du någon för att spela in övergreppet, kan det upprepas gång på gång och det är okej."

Här finns två trådar som borde spinnas vidare på.
1 Definitionen av prostitution. 2 Människors ansvar. Jag menar att båda dessa frågor hänger ihop, och att de medverkar till att pornografi är så pass accepterat som det är.

1 Prostitution är handel med sexuella tjänster. Om någon betalar för en sexuell handling är således alla överens om att det är prostitution det är fråga om. Trots denna människohandels stora omfattning är prostitution inte allmänt accepterat i Sverige. Det sker i skymundan och i de flesta samhällsgrupper skulle ingen erkänna att han eller hon är torsk eller prostituerad.

Vad är då pornografi? Grafisk framställning av sexuell aktivitet. Antingen flera personer inblandade i samlag eller en person vars uppseende har uppenbarliga sexuella konnotationer, det vill säga en bild med löfte om sexuell aktivitet. Det finns emellertid en köpare med i bilden även här. I ett första led är det producenten som köper den sexuella handlingen av aktörerna/aktriserna. Producenten gör denna investering med tanke på framtida betalning av filmköpare, som i förlängningen också kan ses betala för den sexuella handlingen.

Denna sexuella handling skulle inte ägt rum om det inte vore för betalningen. Alltså är pornografi handel med sexuella tjänster. Således är pornografi prostitution. Producenten är en torsk.

2 Jag menar att konsumenten av pornografi köper den sexuella tjänsten. Den sexuella tjänsten äger rum mot producentens betalning, som i sin tur äger rum på grund av konsumentens förmodade köp. Det som skiljer denna kedja från "vanlig" prostitution är tidsförskjutningen mellan den sexuella handlingen som filmas och konsumentens verkliga betalning. Pornografin bygger på spekulation istället för traditionell byteshandel som i prostitutionen.

Eftersom konsumenten inte ser sambandet mellan sitt köp, som är en del i en industri, och den sexuella handlingen uppträder tanken att "filmen står på hyllan oavsett om jag hyr den eller ej". Samma argument använder en del köttätare: "djuret är redan dött, jag kan lika bra äta upp det". Vad som saknas är insikten att det är alla dessa små köp som tillsammans utgör mönstret som industrin behöver för att fortsätta leverera. Varje litet köp är med och legitimerar att filmer fortsätter att göras.

Alltså är pornografi prostitution och porrkonsumenten är en torsk.

Oviljan att förstå detta ansvar gör att pornografi är så pass accepterat att porrtidningar kan stå i affärens hyllor, deras löpsedlar sitter på väggar där alla människor går förbi. Om förståelsen för pornografins egentliga mekanismer vore allmän skulle detta inte kunna ske utan högljudda protester.

Vidare bygger pornografin/prostitutionen på urgamla nedvärderingar av kvinnor som fortfarande förmedlar att kvinnan i första hand är till för att komplettera en prins, och i andra hand att tillfredställa den manliga sexualiteten, vilket vetenskapen varit med om att försöka bevisa alltsedan Havelock Ellis sexologi 1800-talet. En uppfattning som dessvärre lämnar spår i sexologin än idag. Men det har jag tyvärr inte plats att gå in på här.


Om författaren

Författare:
Martin Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 27 jun 2001 14:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: