sourze.se
Artikelbild

Euron river gränser

Nej till EU! Nej till EMU! Nej till fri invandring! Det är ett faktum att den svenska vänstern håller på att bli alltmer isolationistisk och nationalistisk.

Den kamp för att spränga barriärer mellan individer, att
avskaffa nationsgränser och att på sikt radera nationalstaten, en kamp som så många socialister genom historien delat med oss liberaler, känns i dag väldigt avlägsen. Detta framgår väldigt tydligt i Jonas Sjöstedts
antieuro-artikel på Sourze.

I dag har tolv länder i Europa en gemensam valuta och de gamla sedlarna och mynten är bara olika uttryck för samma valuta. På finansmarknaderna gäller euro och prismärkningen är redan i euro. Inom mindre än ett år finns också eurosedlar och mynt i handeln. Skälet till att ha en gemensam valuta är för att man vill riva gränser mellan Europas folk och på sikt mellan hela världens folk. Vi ska kunna bo, arbeta och leva var vi vill på ett enkelt sätt.

Detta skapar också bättre villkor för företagen när
handeln underlättas. Men när man har gemensamma pengar måste man också ha vissa gemensamma regler för hur de ska hanteras. Man styr tillsammans hur mycket de ska vara värda, exempelvis i den gemensamma centralbanken sätts gemensamt ränta.

Jonas Sjöstedt gillar inte EMU. Han tycker att var och en ska sköta sitt och vill inte ha några utlänningars inblandning i vad vi gör i Sverige. Problemet är att även utanför EMU kommer Sverige att påverkas mycket av omvärlden. Jag anser snarare att det är positivt med globalisering, medan Sjöstedt tycks blicka tillbaka på 1900-talet med dess gamla stabila nationer och ordning och reda. Jag tror snarare att dagens unga vill ha mer frihet, självständighet och möjligheter till internationella erfarenheter, istället för att avskärma oss.

Om vi är med i euron är vi en självklar del av ett Europa, som är mer öppet och fritt. Vi bestämmer tillsammans om vissa saker och var för sig om vissa.

Sjöstedt anser det var särskilt illa att Irlands regering inte instämmer med EU-kommissionen när det gäller irländska skattesänkningar. Återigen en fråga om att när man har gemensamma pengar ska man bestämma gemensamt över vissa saker. Dit hör inte skatter, men eftersom även detta kan påverka så kan det vara lämpligt att ge råd gemensamt till ett visst lands regering.

Om Sverige vore med i EMU och Sjöstedt finansminister och han skulle föreslå åtgärder som de andra länderna skulle vara med och lida för, då vore det väl mycket bra om alla euroländer tillsammans gav Sjöstedt rådet att avstå. Sådan är principen, men i detta praktiska fall delar vi uppfattningen att det var fel att kritisera Irland. De gör rätt i att sänka skatter, vilket fler borde göra. Så länge det inte påverkar den gemensamma valutans värde negativt är det klart de ska göra det.

Jag är liberal och tror på kapitalismen, därför är det naturligt för mig att tycka att sänkta skatter ofta är någonting positivt för individer och företag. Men vad som förvånar är Sjöstedts iver att försvara skattesänkningar. Det är inte ens första association när man tänker på vänsterpartiet, direkt.

Länder som avskärmar sig har i historien inte fått någon god utveckling för sina konsumenter. Sjöstedt borde lyssna mer på sina europeiska vänsterkollegor som faktiskt insett att euron förenar, river gränser och skapar en mer öppen värld.

För mig är EU och euron bara ett första steg mot en helt globaliserad värld, där världsfederationen är målet.


Om författaren

Författare:
Birgitta Ohlsson

Om artikeln

Publicerad: 02 apr 2001 13:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: