sourze.se

Smyger m med sitt abortmotstånd?

Den sista dagen av det informella ministermötet i Norrköping den 21-23 januari gick moderaterna ut och varnade för att regeringen höll på och "exporterade en kvinnofientlig politik".

Då var det ett desperat försök från partisekreteraren Johnny Magnusson och m-kvinnornas ordförande Beatrice Ask att få uppmärksamhet för ett märkligt aktstycke med titeln "Fria män - socialiserade kvinnor".

Nu har även den moderata riksdagsledamoten Christel Anderberg fört vidare samma text Gefle Dagblad den 14 mars. Fortfarande har alltså inte moderaterna fattat vad mötet egentligen handlade om.

Vi som var med på mötet i Norrköping vet att det var ett livligt utbyte av erfarenheter med våra kollegor från såväl medlemsstaterna som kandidatländerna. Vi fick många frågor om hur vi i Sverige och i övriga Norden arbetar för att kvinnor och män ska kunna förena yrkes- och familjelivet på jämställda villkor.

Vi behöver verkligen inte skämmas för de erfarenheter och kunskaper som finns i de nordiska länderna när det gäller jämställdhet. Vi ses som ett gott föredöme på många områden, exempelvis när det gäller arbetet med att följa upp besluten från FN:s stora kvinnokonferens i Peking 1995 och uppföljningssessionen i New York 2000.

Det borde vi vara stolta över, eller hur? Eller är kanske moderaternas bidrag till det svenska ordförandeskapet i EU att återuppta sin tidigare spridning av konservativa svartmålningar av Sverige?

Vi anser istället att det verkligen behövs en erfarenhetsförmedling utifrån såväl den svenska och nordiska som den EU-gemensamma jämställdhetspolitiken. Inte minst till USA, vars nye president George Bush första stora beslut var att uppfylla ett löfte till abortmotståndarna.

Beslutet att avskaffa bidragen till organisationer som arbetar med familjeplanering i utvecklingsländerna kommer betyda att ännu fler kvinnor i världens fattigaste länder riskerar att dö.

Enligt internationella beräkningar dör 500 000 kvinnor varje år under graviditet eller förlossning. Av totalt 175 miljoner graviditeter är cirka 80 miljoner oönskade. Detta leder till 45 miljoner aborter, varav 20 miljoner bedöms som osäkra och riskfyllda för kvinnorna. I slutändan är det cirka 70 000 kvinnor som dör efter osäkra aborter. Det enda som kan minska antalet osäkra aborter är preventivmedel, sexualrådgivning och stöd till familjeplaneringsprojekt.

"Med ett enda beslut har USA:s nye president lyckats flytta tillbaka kvinnors utveckling tiotals år i tiden". Detta sa EU-kommissionären Anna Diamantopoulou i Norrköping.

Vi kan bara instämma i detta och undrar nu vilken åsikt moderaterna har i denna fråga. Är inte detta ett verkligt exempel på kvinnofientlig politik?

Eller smyger moderaterna tigande bakom den oheliga anti-abort-alliansen som bland annat består av svenska Ja till Livet-rörelsen, USA:s ultrahöger, Libyen, Vatikanstaten och liknade krafter?

Den moderata rapporten är kanske ett medvetet försök att spela bort korten och samtidigt försöka locka över de abortmotståndare som just nu befinner sig i kristdemokraternas hägn. För den innehöll inga direkta nyheter utan var en omarbetning av en tidigare riksdagsmotion som förordar privatisering och skattesänkningar som det mest effektiva sättet att uppnå jämställdhet.

Den enda nyhet vi funnit i såväl rapporten som på moderaternas hemsida den 23 mars är följande rader; "Statsråden Maj-Inger Klingvall och Ingela Thalén sökte sprida myten om den lyckade svenska arbetsmarknadspolitiken bland sina EU-kollegor."
Länk: moderat.se

Visst är regeringen enig om jämställdhetspolitiken och vår kollega Maj-Inger bor i Norrköping, men faktagranskningen hos moderaterna håller väl samma höga klass som det moderata jämställdhetsreceptet...

Och döm om vår förvåning när vi nu ser att även moderatpolitikern Christel Anderberg fortsätter att föra ut denna felaktiga information. Alltså snart tre månader efter mötet har inte moderaterna, som under Carl Bildt gärna framställde sig som "it-partiet", orkat uppdatera sin hemsida. Och inte heller har de egna partimedlemmarna fått korrekt information om mötet...

Därför känns det bra för oss som var på plats i Norrköping, och som verkligen vet vad som yttrades, att kunna konkret och effektivt inom en rad politikområden. Det är det nyligen konstatera att EU istället är på väg att utveckla jämställdhetsperspektivet mycket antagna femte handlingsprogrammet för jämställdhet ett tydligt bevis på. Också kandidatländerna har påbörjat ett ambitiöst och målmedvetet arbete med att införliva EU-direktiv i sina respektive länders regelverk.

Sammantaget betyder det att vi kommer att kunna forma ett mer jämställt Europa med såväl fria kvinnor som män. Ett Europa där det kommer vara lättare att förena yrkes- och familjeliv, och där sociala trygghetssystem och jämställdhet fungerar som drivkrafter i förverkligandet av målen från toppmötet i Lissabon förra våren.

Medförfattare: Ingela Thalén, socialförsäkringsminister


Om författaren

Författare:
Margareta Winberg

Om artikeln

Publicerad: 23 mar 2001 17:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: