sourze.se
Artikelbild

Märklig kemikaliepolitik

Regeringen föreslår ett allmänt kvicksilverförbud senast 2003 - undantaget kvicksilveranvändningen inom tandvården i form av amalgam!

Den socialdemokratiska regeringen har nyligen aviserat ett förslag till en ny kemikaliepolitik med målsättningen "en giftfri miljö". Förslagen ska enligt miljöminister Kjell Larssons ses som Sveriges "position" i EU:s kemikalieförhandlingar, varför det måste råda en betydande osäkerhet kring möjligheterna att kunna realisera förslagen.

Grundläggande fråga, nu som tidigare, är om frihandel och kommersiella intressen oinskränkt skall ges företräde före konsumentskydd, folkhälsa och miljö. Om regeringen menar allvar med sin kemikaliepolitik bör man med kraft också driva kravet att ett enskilt EU-land skall ha möjlighet att införa striktare miljöbestämmelser utan att sådana med automatik stoppas eller undanröjs med den hittills regelmässiga eu-motiveringen "tekniskt handelshinder".

Förslagen i regeringens proposition innebär att extremt giftiga kemikalier i möjligaste mån avvecklas inom fem till femton år. För kvicksilverHg anges årtalet 2003, kadmiumCd och blyPb senast år 2010. Intrycket är att regeringen tar problemen med de extremt giftiga tungmetallerna på stort allvar. Men så är dessvärre inte fallet. Aktuella årtal avser endast nyproducerade varor och att sådana produkter - så långt möjligt! - inte innehåller tungmetallerna i fråga.

Regeringens ambitionsnivå kan ytterligare bedömas genom förhållandet att dess myndighet Kemikalieinspektionen medgivit dispens för export av amalgam 50 procent Hg trots att det sedan flera år råder ett generellt förbud mot export av kvicksilver. Exportdispensen gäller fram till den 31 december 2006. Mot bakrund av den nu mångåriga officiella hållningen på hemmaplan om ett förestående! amalgamförbud måste ju nya markandsandelar letas upp på annat håll, vilket ger svaret på frågan om vad som har företräde.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 01 mar 2001 09:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: