sourze.se

Alla barns lika värde

Barnomsorgssubventionerna borde fördelas rättvist mellan alla barn.

Sverige präglas av rättvisa och solidaritet. Med världens högsta skatter och en bra fördelningspolitik skall det ge invånarna en bra standard, hävdar förespråkarna av detta sytem.

Sverige är landet lagom där alla har ungefär lika mycket av allt. Men invånarna måste uppfylla vissa kriterier för att få vara med i detta välfärdssystem.

Barnen är vår framtid så det måste satsas på dem, framför våra politiker i de ekonomiska diskussionerna.
Barnbidraget är det mest rättvisa systemet som finns, tycker jag. Oavsett vilken hudfärg, socialgrupp, kön etc får varje barn en lika stor summa pengar från våra allämnna skattemedel till deras förbrukning av mat och kläder.

En bra omsorg utifrån barnets behov är förutom mat och kläder ett av de fundamentala i barnets uppväxt. Jag tycker att barnets behov av omsorgsform skall bestämma vilket val föräldrarna gör. Av våra allmänna skattemedel utbetalas en barnomsorgssubvention, men inte till alla barn. Politikerna har beslutat att dessa subventioner endast skall gå till barnen som valt att få sin omsorg i kommunal eller privat regi. De barn som inte är i dessa verksamheter får inte del av subventionerna.

Varje daghemsplats har en bruttokostnad på 79 600 kr i genomsnitt. Föräldrarnas barnomsorgsavgift är i genomsnitt för landet 18 procent av bruttokostnaden. Varje barn som får sin omsorg i kommunal regi får minst 50 000 kr per år till sin omsorgskostnad. Medan de barn som får sin omsorg på annat sätt får 0 kr.

Jag tycker att alla barn skall vara lika mycket värda, och därmed få lika stor summa från de allmänna skattemedlen till sin omsorg.


Om författaren

Författare:
Christina Furesjö

Om artikeln

Publicerad: 31 jan 2001 12:11

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: