sourze.se

Publiceringsregler

Allt publiceras inte på Sourze. Före publicering kontrolleras alla artiklar av redaktionen på Sourze.

Vi publicerar inte artiklar som innehåller:

Upphovsrättintrång - det betyder att du inte får ta material som någon annan äger upphovsrätten till och publicera det på Sourze. Det kan låta självklart, men tänk på att det bl a innebär att du inte kan illustrera dina texter med bilder som du kopierar på nätet, såvida det inte är tydligt att bilden får användas fritt utan kostnad.

Uppvigling - att man uppmanar andra att begå brott.

Hets mot folkgrupp - att man hotar eller talar illa om en folkgrupp på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.

Andra lagbrott – hot, uppmaning till brott eller inlägg som bryter mot Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Du står själv för det du publicerar med ditt för- och efternamn.

Barnpornografi - att man skildrar barn i pornografisk bild, eller sprider, överlåter, förevisar en sådan bild.

Olaga våldsskildring - att man skildrar sexuellt eller annat grovt våld i bild, eller sprider sådana bilder.

Förtal - det innebär att vi är restriktiva med alla texter som anklagar någon för något brottsligt eller klandervärt. Men det gäller även texter där sakargumenten har fått ge vika för personangrepp av typen "Du är en idiot". På Sourze kan debatterna ofta bli glödheta men det är roligt så länge debatten inte spårar ur och människor känner sig drabbade av personangrepp. Argumentera mot den andres argument med andra ord, vill du kritisera så får du utveckla dig mer än att skriva: "du är dum".

Porr

Våldsförhärligande - det innebär att vi är restriktiva med våldsskildringar av alla slag. Vi kommer inte att tillåta organiserade åsikts- eller reklamkampanjer. Det innebär att vi är restriktiva med bidrag som är betald propaganda för det ena eller andra alternativet på varumarknaden eller åsiktsmarknaden, såvida materialet inte ska publiceras som annonsmaterial.

Sexistiskt material - det vill säga texter som går ut på att fördomsfullt beskriva, klassa ner, ett kön.

Övriga publiceringsregler

En och samma artikel får bara publiceras en gång. Det skulle bli tråkigt att läsa Sourze om en författare publicerade samma artikel flera gånger för att få fram sitt budskap. Det här gäller så klart även om en artikel skrivits om för att framstå som en ny text trots att det är uppenbart att det är samma som redan tidigare publicerats.

Om du citerar: Hänvisa till källan där materialet ursprungligen publicerades.

Sourze har utgivningsbevis för sin databas, utfärdat av Myndigheten för Radio och TV. Det betyder bl a att vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) har rätt att publicera namn på personer utan deras respektive medgivande och att vi, på samma sätt som traditionella massmedier, har rätt att skydda källor till uppgifter som vi publicerar.

Följande uppgifter gäller vidare:

Databasens namn: Sourze
Ansvarig Utgivare: Carl Olof Schlyter
Tillhandahållare: Nättidningen Sourze AB

Redigeringspolicy

Artikelrubriker som inte har något, eller ytterst lite, med texten att göra bedömer vi som missvisande och då ändrar vi rubriken. Utöver det ser vi det som vår uppgift och en service att vid behov och, baserat på vår erfarenhet och kompetens, förbättra rubriken Rubrik skall börja med en versal och följas av gemener och inte avslutas med punkt. Det vill säga, så här ska det se ut: Mamma är dum

Ingresser ska skrivas med stor bokstav i början av varje mening och sedan små. Det vill säga, t ex: Den här historien handlar om en mamma. En riktigt dum mamma.

Endast ett utropstecken eller frågetecken åt gången. Allmänt är det bättre att låta själva texten tala än att överanvända utrops- och frågetecken

Alla bidrag granskas av våra textredaktörer innan publicering sker på Sourze och behov av redigering avgörs individuellt från fall till fall

Vår publicistiska linje är dock lättbegriplig: Sourze ska användas för att berätta intressanta och meningsfulla saker. Missbruk och sabotage tänker vi hålla borta. I oklara fall kan vi på redaktionen gärna hjälpa till med strykningar och ändringar av partier som vi tycker hindrar publicering.

Har du frågor eller synpunkter kring detta, maila redaktionen på info@sourze.se.