sourze.se

Ord för dagen 1 jan 2010

När invanda mönster bryts kan helt nya världar uppstå.

Kommentarer

Användaranpassa marknadsarenan! 2

Med Internet som kommunikationsnav så bör det ständigt kunna uppstå nya konstellationer som teknikupphandlar och avropsavtalar med utvalda leverantörer.

Kommentarer