sourze.se

Slopa skatten på arbete! 8

Upphör staten med att kontaminera arbete och meningsfull konsumtion med skatter och avgifter, så befrias aktiva människors kreativitet och engagemang...

Kommentarer

Viltstängsel upphör

Höstpoesi med våldsinslag

Kommentarer