sourze.se

Skabbhunden

Du sökte dig till proletärerna, ty du talade deras enkla språk. En harkling och en rap var din hälsningsfras.

Kommentarer

Borttagen artikel

Borttagen artikel

Kommentarer

Den stulna kunskapen

Ty, sanningen finns!

Kommentarer