sourze.se

Sämre vård bara för att man är funktionshindrad

Tillgänglighet till livet baseras på att få vård - även om man är funktionshindrad.

Kommentarer

Sysselsättning eller tillgänglighet

Strävan efter full sysselsättning gör att alldeles för många rusar runt för att flytta på saker mot betalning. Detta gör att många inte kan betala för de saker som de behöver för att överleva.

Kommentarer