sourze.se

kd och surrogatmödre-debatten

"Jag hoppas att medlemmarna i kd kan sin bibel inför den debatt som är under uppsegling!"

Kommentarer