sourze.se

Att vara blind, kanske.

Och det är en spegling av mitt sinne. Tiden som gått reflekteras enbart i vårarna.

Kommentarer