sourze.se

Att göra något meningsfullt

Sökandet efter svar är inte alltid lätt, och ibland hittar man inga förrän det är försent

Kommentarer

Att skriva är att satsa sig själv

Skrivandet är ofta sökandet efter det egna språket. Att söka efter sitt eget språk handlar också att söka efter värderingar, och inte minst efter att förstå världen och det som sker runt omkring oss.

Kommentarer