sourze.se

Den överdrivna feminismen ll

Jag noterade, med viss tillfredsställelse, att min artikel om den överdrivna feminismen rörde om, retade upp och oroade.

Kommentarer