sourze.se

Nyhet för ordkonsumenter

Vi har ju alla upplevt omständigheter där vi har saknat några af de ord som brukar använda oss.

Kommentarer