sourze.se

Den självdestruktiva konsten

"Varför har man ett behov att se olycka hos någon annan? Jag vill ju inte vara olycklig, jag vill vara motsatsen."

Kommentarer

Bellissimo

Det är inte tillåtet att vara olycklig om du är vacker... eller?

Kommentarer

Jag är nöjd, tacksam och glad!

En lycklig idiot eller en olycklig Sokrates, är det de enda alternativ som finns?

Kommentarer