sourze.se

Släpp grafittin loss, det är vår!

Grafitti upprör. Så pass att politiker förbjuder medverkan på Kulturhuset. Malcolm Jacobson från grafitti-tidsskriften "Underground Productions" ger sin bild av grafitti och striderna mellan de som är för och emot.

Kommentarer