sourze.se

Det svenska undret

Det måste betraktas som ett under att den svenska konkurrenskraften har kunnat bibehållas trots en omfattande välfärdsstat.

Kommentarer