sourze.se

En fattigare tid

"Engels bok Den arbetande klassens läge i England har jag haft i min ägo i många decennier utan att ha läst den. Den öppnade mina ögon för den oerhörda fattigdom särskilt de irländska arbetarna levde under för hundrasextio år sedan."

Kommentarer

Är man en andra klassens människa?

Är det fel att ha åsikter om en TV-såpa, eller ska man vara en robot?

Kommentarer