sourze.se

Upprop för Elisabeth Archer Diaz

Vi anser att det är vår humana skyldighet att ge dessa människor skydd.

Kommentarer

En dröm om integration

Jag har liksom många andra följt och funderat mycket kring den debatt som förts kring asylsökande, misslyckad integration och Migrationsverkets "humana" hantering av de som söker asyl i Sverige.

Kommentarer