sourze.se

Kvinnan hade ingen plats i historien om gravarna

"Är det inte på tiden att anpassa utställningen så den stämmer bättre överens med de fynd som gjorts i gravhögarna? Kanske borde kungen få sällskap av en drottning?"

Kommentarer

Hålet

Det var deras första semester på länge. De gick runt i kalkstenskyrkan, över gravarna under stenplattorna i altargången, och skärskådade en äldre kultur.

Kommentarer