sourze.se

Vad är fredsarbete?

Alfred Nobels testamente tolkas allt friare. Särskilt den norska Nobelkommittén tar ut svängarna.

Kommentarer