sourze.se
Foto: flickr/mescon (BY CC 2.0)

Etisk plattform för optimal vinst- och kvalitetsnivå i välfärdssektorn

Ingen politiker kan undandra sig ansvaret för värdighet och kvalitet i de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. Politiskt ansvarstagande kan bara utkrävas av medborgare som har tillgång till öppen professionell uppföljning av utlovade välfärd. Parternas etiska plattform en grund för politikerna att bygga vidare på.

Kommentarer

Alf Svensson vill kasta bort foster

I oktober kommer det att bli en etisk diskussion.

Kommentarer