sourze.se

Vilken väg ska Svenska kyrkan välja?

"Vill medlemmarna delta i kampen för kärlek, människovärde och livskvalitet eller vill de bara ha tillgång till det som Svenska kyrkan är specialist på och nästan har monopol på, nämligen dop, vigslar och begravningar?"

Kommentarer

Välsignelse till salu

Präster tar betalt för vigslar, dop och begravningar i det fördolda. Men det är ju redan betalt!

Kommentarer