sourze.se

Bli berömd

Du lämnar din trygga stol i en stor sal med över hundra människor. Från de anonymas skugga ska du gå upp och ställa dig inför hela församlingen och ta till orda. Du känner ångest.

Kommentarer