sourze.se
Foto: flickr/55Laney69 (BY CC 2.0)

Ta ansvar för omhändertagna barn!

Några fall av suspekta omhändertaganden av barn blir ibland föremål för medias uppmärksamhet. Det är viktigt. Men hur många fall tystas ner och nyanseras?

Kommentarer

Ingjuta självkänsla – skolans viktigaste uppgift

"Vad är det för poäng med att skriva ett barn som är 12 år på näsan att hon/han inte duger? Det borde vara ett fall för Barnombudsmannen!"

Kommentarer