sourze.se

Esbjörn Ståhle - svensk pionjär i Kina

Esbjörn, 46 år, var en av de första svenskarna någonsin att etablera affärsverksamhet i enorma Folkrepubliken Kina.

Kommentarer

Framtid: Visioner: Vad vill Du?

Vi har en föreställning om framtiden och den kan skilja sig diametralt ifrån den föreställning som många i sin affärsverksamhet vill frammana.

Kommentarer